INform 2019/05

6. 6. 2019

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, květen 2019

Rozhovor s Janou Matulíkovou###

Rada vedla rozhovor s Janou Matulíkovou, celocírkevní pracovnicí pro manželství a rodinu, o činnosti stejnojmenného odboru. Pracovnice informovala Radu o akcích, přednáškách a výjezdech na sbory. Velkou potřebou se jeví síť sborových pracovníků, kteří by pracovali s manželskými páry přímo na sborech. Taktéž uvedla, že předmanželská příprava ve sborech by se měla více zefektivnit. Uvedla i aktivitu Singles, která se k odboru přičlenila. Odbor připravuje podzimní pastorálku a zvažuje společně s Dětským odborem konferenci pro rodinu.

Rozhovor o vikariátu se Zdeňkem Kašpárkem###

V Radě proběhl rozhovor se Zdeňkem Kašpárkem, kterého sbor Třinec-Lyžbice požádal o kazatelskou službu a navrhl jeho zařazení do vikariátu. V roce 2019 se spolu s manželkou přihlásil do sboru CB Třinec-Lyžbice. Studoval na ETS. Sdělil, že od svého obrácení vnímá Boží povolání ke službě a že jej také stále naplňuje. Rada s bratrem diskutovala i o různých otázkách Řádu správy CB, o tom, že bratr vidí podstatu církve v místním sboru, přičemž je dobré, že denominace vnášejí pravidla řešení problémů. Rada přijala bratra do vikariátu na plný úvazek od 1. 9. 2019, mentorem mu bude kazatel Slavoj Raszka.

Rozhovor s Davidem Beňou###

Další rozhovor s celocírkevním pracovníkem proběhl s kazatelem Davidem Beňou. Uvedl, že náplň jeho polovičního úvazku tvoří příprava práce Odboru pro vzdělávání, přičemž agendu vikariátu předal Petru Rausovi, se kterým si některé úkoly rozdělili. Píše stanoviska za církev, připravuje lednové pastorálky a přijímá pozvání k přednáškám a kázáním na sbory. Pravidelně připravuje akci 40 dní s Biblí. Další úvazek má v ETS. Rada pak vyjádřila bratrovi poděkování za teologickou a homiletickou práci, kterou pro církev dělá.

Rozhovor s Evou Čejchanovou###

K rozhovoru do Rady byla přizvána výkonná redaktorka časopisu Brána, sestra Eva Čejchanová. Vyjádřila vděčnost za příležitost k této práci, kterou před dvěma roky obdržela od Rady. Spolupráce v redakční radě je velmi dobrá, ostatní členové jsou profesionálové, kteří práci posouvají dále. V současné době funguje i web časopisu, kde jsou plné verze článků, které se již nevešly do tištěné verze. Informovala o rubrikách v časopise. Vzhledem k tomu, že mladí lidé jsou více zvyklí na web, vidí budoucnost časopisu hlavně tam. Nyní je ve spolupráci s TWR připravována i audioverze časopisu. Vzhledem k tomu, že rozsah práce je daleko vyšší, než stávající úvazek, rozhodla Rada o zvýšení pracovního úvazku redaktorky.

Přerušení vikariátu Václava Radoše###

Vikář Václav Radoš požádal o přerušení vikariátu, a to z důvodu zdraví, situace ve sboru a potřeby dokončení studia na TCMI. Bratrův vikariát probíhá při zaměstnání. Rada souhlasí s přerušením vikariátu k 30. 4. 2019, s tím končí i mentoring Jaroslava Pokorného.

Nástup vikáře Martina Kopa do Třebíče###

Rada souhlasí s nástupem vikáře Martina Kopa do sboru v Třebíči od 1. 7. 2019 do pracovního poměru na plný úvazek, a to na dobu určitou do 30. 6. 2021.

Jmenování Správní rady Diakonie CB###

Rada CB projednala návrh a jmenovala do Správní rady Diakonie CB na funkční období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2023 tyto členy: Miroslav Haszics (sbor Ústí nad Labem), Petr Kučera (sbor Frýdek-Místek), Vladimíra Šlancová (sbor Kladno), Kateřina Vávrová (sbor Brno-Kounicova), Marie Veselá (sbor Praha 5 – Beroun).

Návrh trvalého usnesení Rady###

Rada projednala a schválila návrh na trvalé usnesení s ohledem na podporu práce některých odborů takto: Pro plnění úkolů všech sborů, které jsou definovány § 42 Řádu správy, je Rada oprávněna financovat či spolufinancovat projekty či pracovníky, kteří se na těchto úkolech podílejí. Rozhodnutí Rady zpravidla předchází písemná žádost odboru Rady, obsahující všechny potřebné náležitosti k příp. rozhodnutí. Žádostí odboru Rada není vázána.
Na základě žádosti Daniela Jokla, celocírkevního pracovníka pro dorost, Rada schválila finanční příspěvek ve výši 60.000 Kč na rok 2019 na práci dorostových seniorů – sharemanů. Na rok 2020 je možné požádat o podporu opět, Rada se bude žádostí znovu zabývat.

Administrace sborů###

Rada jmenovala od 1. 5. 2019 administrátorem sboru Praha 9 – Horní Počernice kazatele Pavla Mošnera.
Rada ukončila administraci sboru Letovice administrátorem Petrem Dvořáčkem k 31. 5. 2019, neboť od 1. 6. 2019 nastupuje do sboru kazatel Petr Asszonyi.

připravil Bronislav Matulík

Fotografie