inForm 04 a 05/2020

25. 4. 2020

Komentované zprávy z online jednání Rady Církve bratrské, duben 2020

Připravované instalace na sborech###

Rada souhlasí s uzavřením pracovního poměru s kazatelem Romanem Neumannem na celý pracovní úvazek od 1. 7. 2020 na dobu neurčitou, s nástupem na sbor CB v Pardubicích jako správce sboru. Rodina Neumannových se stěhuje ze Slovenska do Pardubic koncem června. Pokud to situace v ČR již umožní, zajistí Petr Raus instalaci bratra Neumanna v průběhu června nebo začátkem července.
Kazatel Oldřich Kadlec by měl být instalován v Klatovech v neděli 6. 9. 2020

Žádost o zřízení samostatné stanice Letovice dvojka###

Rada schválila žádost o zřízení samostatné stanice „Letovice dvojka“ k 1. 5. 2020 a vzala na vědomí návrh sboru, že vedoucím (koordinátorem) samostatné stanice bude vikář Antonín Šeda.

Pověření Karla Hůlky ke kaplanské službě###

Rada CB pověřila kazatele Karla Hůlku kaplanskou službou v nemocnici Děčín od 1. 5. 2020 na čtyři roky. Písemné pověření, žádost o vyslání kaplana Karla Hůlky z ERC a aktualizaci seznamu nemocničních kaplanů pro ERC vyřídí Aleš Čejka do konce dubna 2020.

Mentor vikáře Jakuba Mrázka###

Rada pověřila kazatele Tibora Máhrika mentoringem vikáře Jakuba Mrázka, který zahájí svůj vikariát na Sboru CB Ostrava-Trojka 1. 8. 2020.

Mediální strategie církve###

Rada diskutovala o potřebě vytvoření mediální strategie Církve bratrské (resp. Rady CB). V té věci pověřila Bronislava Matulíka a Petra Rause přípravou návrhu.

Zřízení Sboru CB v Plzni na Slovanech###

Rada vzala na vědomí, že pokud se bude konat Výroční konference v červnu a bude odsouhlaseno zřízení sboru v Plzni-Slovany, proběhne v obou plzeňských sborech v jednom dnu (5. července) volba i případná instalace kazatelů – ráno na Doudlevecké, později dopoledne na Slovanech. Na Slovanech proběhne současně také ustavení nového sboru.

Nominace do Komise pro Řád###

Rada vzala na vědomí, že Luboš Dörfl přijal nominaci do Komise pro Řád.

Rada ETS###

Rada schválila, že nástupcem Karla Hůlky v Radě ETS bude bratr Marek Hutr, a to s platností od 1. 9. 2020.

Informace o hlasování ve věci zřízení samostatného sboru v Berouně###

Rada vzala na vědomí, že v Berouně proběhlo dne 8. 3. 2020 hlasování o návrhu zřízení samostatného sboru CB a že většina přítomných členů sboru se vyslovila pro jeho zřízení.

Žádost Sboru Praha 4 – Jižní Město o administrátora###

Na základě žádosti staršovstva sboru Rada určila kazatele Tomáše Grulicha administrátorem Sboru CB v Praze 4 – Jižní Město po dobu nepřítomnosti stávajícího administrátora sboru Marka Potmy, a to na dobu 18 měsíců v termínu od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021.

Podzimní pastorální konference###

Podzimní pastorálku má na starost Odbor pro zakládání nových sborů. Odbor navrhl změnu tématu pastorálky, Rada vzhledem k situaci ve státě s tímto návrhem souhlasí. K tématu se vrátí po 20. květnu, až bude jasnější situace v ČR.

Pastorálka v lednu 2021###

Rada vzala na vědomí, že Hotel Slunce v Havlíčkově Brodě, kde v posledních letech pravidelně probíhaly pastorální konference kazatelů, byl 1. 4. 2020 uzavřen. Na základě toho byla zrušena rezervace na leden 2021. Po ukončení nouzového stavu v ČR bude potřeba najít nové místo a včas zajistit rezervaci.

Situace v diakonii CB###

Rada vzala na vědomí informace ředitele Diakonie CB o situaci v Diakonii CB v době nouzového stavu. Ocenila práci Romana Kysely i všech zaměstnanců.

Výroční zpráva CB za rok 2019###

Rada vzala na vědomí Výroční zprávu Církve bratrské za rok 2019 o výkonu zvláštních práv podle odstavce 1 písm. a) až d) zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Zpráva již byla odeslána na Ministerstvo kultury a byla vyvěšena na portálu CB.

Cesta obnovy###

Rada vzala na vědomí dopis Pavla Plchota o činnosti Odboru pro zakládání a obnovu sborů, z něhož vyjímáme:
Odbor Cesty obnovy vznikl jako odpověď na potřebu či otázku, co jako církev děláme pro stávající sbory (stávající znamená, že nejsou v procesu zakládání). Odbor vznikl v roce 2016 v souvislosti s konkrétním nástrojem, který jsme v Čechách nazvali Cesta obnovy.
V současnosti je šest sborů v poslední fázi celého procesu (Liberec, Havířov, Český Těšín, Žižkov, Litvínov, Kyjov), jeden sbor se na poslední fázi připravuje (Rakovník) a tři sbory vážně zvažují do tohoto procesu vstoupit (Hrádek, Most, Bystré), další projevily zájem o seznámení s celým procesem (Ústí nad Labem, Poděbrady). V současné době pracuje odbor ve složení: David Novák, Daniel Fajfr, Martin Tabačan, Jiří Unger, Tomáš Grulich, Aleš Kratochvíl a Pavel Plchot.
Cílem Odboru obnovy je pomoci sborům lépe vidět jejich místo v příběhu Božího spásného působení na zemi.
Zájem o celý proces projevily i další církve. Pomáháme s rozjezdem CO v BJB na Slovensku. V ČR se zajímají BJB, CASD a SCEAV.

Poděkování do Bethesdy###

Aby se minimalizovalo riziko zanesení nákazy koronavirem mezi klienty Domova pro seniory Bethesda v Praze 9 – Horních Počernicích, které je jedním ze tří středisek Diakonie CB, rozhodl se personál Bethesdy k obětavému kroku – na dva týdny opouštějí své domovy a zůstávají s klienty uzavřeni v karanténě. „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili,“ říká Ježíš. S vděčností za srdce pečujících děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání.

Pozdrav ze severu Itálie###

Jeden z prvních případů nákazy virem covid-19 se do České republiky dostal ze severoitalského města Udine, kde se na univerzitě konala konference. Tam byli identifikováni první tři ze čtyř oficiálně nakažených lidí v Itálii. Sever Itálie se pak stal epicentrem, odkud se nákaza rozšířila po celé Evropě. Z karantény v Udine přišel do redakce pozdrav od Kateřiny Borovkové, dcery členky CB Náchod. „Jsme doma nebo na dvorku a zatím se nám virus vyhýbá. Zastavili jsme se. Příroda však pokračuje i bez nás. Hrdlička vyvedla na svět mladé a poctivě je krmí. Ta ptáčata pro mě v době počínající karantény znamenala veliké povzbuzení.“

AKTUALITY V DOBĚ REDAKČNÍ UZÁVĚRKY

Zrušení květnové Výroční konference###

Rada pozvala k rozhovoru o posunu termínu výroční konference 2020 zástupce Komise pro Řád Pavla Chrásku a zástupce Předsednictva Výroční konference Roberta Harta.
Po projednání dopadů posunu konference Rada rozhodla o zrušení Konference, která byla svolána na 22. – 23. 5. 2020.
Rada se dále dohodla na přípravě mimořádné jednodenní Konference podle situace v České republice v náhradním termínu.
Ihned po 20. květnu 2020 bude svoláno mimořádné jednání Rady a bude rozhodnuto o svolání konference buď na sobotu 27. 6. 2020, nebo na sobotu 3. 10. 2020.
Pokud by bylo nutné odsunout Konferenci až na říjen, budou podány pozměňovací návrhy na zřízení nových sborů až k 1. 1. 2021. V každém případě budou připravovány návrhy na změnu Řádu správy CB, které zahrnou krizové mechanismy pro budoucí neočekávané události podobného charakteru, jakým je nyní nouzový stav v souvislosti s pandemií nemoci covid-19.

Zpožděné volby do staršovstev###

Rada projednala situaci na více než 20 sborech, kde měly proběhnout volby do staršovstev. Rada CB upozorňuje sbory, jejichž staršovstvům končí mandáty a kvůli nouzovému stavu nemohou uspořádat členská shromáždění, na to, že po vypršení mandátů staršovstev a po jejich automatickém tříměsíčním prodloužení zůstane ve sborech pouze jediný statutární zástupce (kazatel-správce/administrátor), jehož legislativní pravomoci budou značně omezeny. Sbor a staršovstvo v této situaci nesmí činit žádná zásadní rozhodnutí, která za normálních okolností vyžadují podpisy nejméně dvou statutárních zástupců.

EKUMENA###

Obnovení veřejných bohoslužeb###

Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví se dne 14. dubna 2020 obrátili na předsedu vlády ČR pana Andreje Babiše, na Vládu ČR a Krizový štáb s žádostí, aby při postupném rozvolňování restrikcí spojených s preventivními opatřeními proti covid-19 zvážili umožnění konání veřejných bohoslužeb za předem stanovených preventivních podmínek. ČBK i ERC potvrdili, že církve jsou připraveny přijmout opatření, která jsou přiměřená a odpovídají podobným opatřením v jiných oblastech života společnosti.

Téhož dne Vláda projednala návrhy postupného uvolňování mimořádných opatření, nikde však nebylo umožnění konání bohoslužeb zmíněno. Až 17. 4. se premiér Babiš vyjádřil, že stát zřejmě umožní od 27. dubna konání veřejných bohoslužeb a náboženských obřadů. Z počátku budou možné do 15 osob, od 11. května do 30 a od 25. května do 50 lidí. Od 8. června by už akce v kostelech neměly být omezeny počtem účastníků. Návrh premiér projednal s kardinálem Dominikem Dukou.

připravil Bronislav Matulík

Fotografie