inForm 07/2020

12. 8. 2020

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha červen 2020

Poděkování Petru Kučerovi###

Kazatel Petr Kučera informoval Radu při osobním rozhovoru, že k 31. 8. 2020 skončí pracovní poměr v české CB a odejde sloužit do Sboru CB Bratislava-Cukrová. Seniorát Severní Morava, jehož je seniorem, zvolil v červnu na místo Petra novým seniorem Matúše Kušníra. Petr by rád zůstal napojen na českou CB a účastnil se akcí (např. pastorálek). Současně zůstane do konce funkčního období vedoucím Dorostového odboru a předsedou Správní rady Diakonie CB. Rada souhlasila s tím, že Petrovi zůstane stávající e-mail a telefonní číslo. Rada také požádala Petra Kučeru o zpětnou vazbu a jeho pohled na Radu CB i církev, ve které dlouhodobě slouží. Na závěr členové Rady Petrovi poděkovali za dlouhodobou obětavou činnost v mnoha oblastech a požehnali mu na modlitbách.

Senioráty###

Rada vzala na vědomí, že kazatel Oldřich Kadlec ukončil činnost seniora Jizerského seniorátu k 31. 5. 2020 z důvodu stěhování na nový sbor v Klatovech.
Rada byla informována, že novým seniorem Jizerského seniorátu byl dne 24. 5. 2020 zvolen kazatel Miloš Hejzlar s nástupem do funkce od 1. 6. 2020.

Hlasování o setrvání kazatele Tomáše Holubce###

Dne 31. 5. 2020 proběhlo v Karlových Varech hlasování o setrvání kazatele Tomáše Holubce ve 12. roce služby. Mandát kazatele byl potvrzen.

Volba kazatele Mirko Tichého###

Dne 31. 5. 2020 proběhla v Třinci-Líštné volba Mirko Tichého, který byl zvolen za kazatele – správce sboru, termín nástupu na sbor je 1. 9. 2020.

Administrace Frýdku-Místku###

Rada jmenovala administrátorem Sboru CB ve Frýdku-Místku kazatele Tadeáše Firlu s nástupem od 1. 9. 2020.

Změna místa vikariátu Lukáše Nyzia###

Rada souhlasila s přesunem vikariátu Lukáše Nyzio z Opavy do Frýdku-Místku od 1. 9. 2020.

Studijní volno###

Rada schválila tříměsíční studijní volno kazatele Jakuba Ptáčka v termínu 1. 9. 2020 – 30. 11. 2020, 1,5 měsíční studijní volno kazatele Petra Polácha v termínu 1. 7. 2020 – 14. 8. 2020, měsíční studijní volno kazatele Mirko Tichého v 1. 7. – 31. 7. 2020, měsíční studijní volno Michala Žemličky v termínech 13. – 19. 7. 2020 a 3. – 29. 8. 2020 a měsíční studijní volno kazatele Petra Kučery v termínu 1. – 31. 7. 2020.

Téma podzimní pastorálky###

Rada souhlasila se změnou tématu podzimní pastorálky. Místo původně plánovaného tématu „Zakládání sborů“ by tématem bylo: „Církev ve světě / církev ve vztahu k okolí“. Obsahově pastorálku zajišťuje Odbor pro zakládání sborů.

Pracovní tým pro studium CB v totalitě###

Rada ustanovila základní pracovní tým pro studium CB v totalitě, který tvoří: Robert Hart (kazatel CB Šeberov a historik), Tomáš Pavlíček (historik a učitel na ETS), Ester Pučálková (historička a učitelka na ETS) a Tereza Pavlíčková-Vinterová (historička), Josef Vávra (historik) a Bronislav Matulík (kazatel CB Praha 1).

Dorostová unie – skaut###

Rada na základě rozhovoru s Danielem Joklem souhlasí se záměrem vytvoření organizace Skaut CB pod hlavičkou Dorostové unie.

Jmenování do Rady ETS###

Rada jmenuje Pavla Pauluse členem Rady ETS-VOŠ na další pětileté funkční období od 1. 9. 2020. Stejně tak Rada jmenovala Marka Hutra na pětileté funkční období členem Rady ETS-VOŠ a na šestileté funkční období členem Rady ETS-VI.

Termíny jednání Rady na 2. pololetí 2020###

Rada aktualizovala termíny jednání na 2. pololetí 2020. V říjnu je předpokládáno pozvání kaplanů, v listopadu výjezdní jednání a v prosinci setkání se seniory.

Místo pro lednovou pastorálku###

S ohledem na zrušení hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě Rada souhlasí se změnou místa konání lednové pastorálky, a to v hotelu Luna v Koutech u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod.

Podpora prohlášení ERC k vyjádření Vojtěcha Filipa###

Rada podporuje přípravu společného vyjádření ERC k prohlášení předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, který se vyslovil k nečinnosti církve v průběhu nouzového stavu.

připravil Bronislav Matulík

Pandemie koronaviru a církev##

V čase 70. výročí odsouzení Milady Horákové komunistickou totalitní mocí k smrti opakovaně na církev zaútočil předseda KSČM Vojtěch Filip (DENÍK N 6. 6. 2020).
Radu Církve bratrské nepřekvapilo, že církev nepravdivě nařknul z odmítnutí jakkoliv se podílet na řešení krize v čase pandemie. Dle jeho slov chce církve přinutit k sounáležitosti zrušením odpuštění daní z nabytí majetku, který ovšem před tím komunisti církvi ukradli.
Fakta jsou taková, že křesťané jako občané našeho státu se napříč církvemi aktivně podíleli službou a pomocí občanům předně v sociálních službách, kde křesťané pracují, a které církve spravují. Např. v církevních zařízeních jako je Dům Bethesda (Diakonie CB) nebo v Domově pro seniory v Krabčicích (Diakonie ČCE) zůstávali pracovníci uzavřeni se svými klienty po celou dobu pandemie. Kaplani ve věznicích a nemocnicích pracovali nad své úvazky, sbory a rodiny šily roušky pro nemocnice a jiné organizace. Kazatelé a faráři dali sami sebe k dispozici městským úřadům ke spirituální pomoci občanům atp. Církve měly ze zákona uzavřeny své prostory pro občany, ale v podstatě bez rozdílu všechny zavedly přímé přenosy audio i video bohoslužeb, které v čase nouzového opatření sloužily statisícům lidí. A nepočítaně u dveří kostelů a modliteben se na církev obraceli lidé bez domova o sociální pomoc.
Ježíš řekl, že chudé budete mít vždycky s sebou. Na to jako křesťané pamatujeme, a stejně tak pamatujeme i na napomenutí, abychom žehnali svým nepřátelům.

V Praze dne 8. června 2020
Rada Církve bratrské

Služba mongolské komunitě v ČR##

V České republice žije kolem 10 000 Mongolů, což je asi 20 % evropské mongolské populace. Tento národ je nyní velmi otevřený evangeliu, zatím je ale příliš málo těch, kdo by jim ho zvěstovali, pomohli jim růst ve víře a předávali odpovědnost.
Jednou z klíčových postav této misie je diákon Církve bratrské Munkh-Erdene Turmunkh (Munkuš). Podílel se na založení Mongolské biblické školy, kde studuje každý semestr 12 až 15 studentů (z toho asi 40 % z ČR) a stále působí v jejím vedení. Jeho služba vede k zakládání nových mongolských sborů – nyní jich je po Evropě 28, jsou křtěni noví lidé.
Bratr Munkuš pracuje v restauraci, kde musí být často až 60 hodin týdně. Je za tuto práci vděčný, zároveň ale vidí potřeby misie. Vnímá své povolání od Pána Boha a cítí, že by mu měl sloužit naplno.
Rada CB je tomu nakloněna, nebylo by ale šťastné zatížit břemenem financování pouze jediný sbor. Rada proto odsouhlasila vytvoření analytického účtu pro dary na službu bratra Munkuše v mongolské komunitě s nadějí, že Boží Duch osloví jednotlivce či sbory, kteří tuto misijní práci aktivně podpoří. Až budou na tomto účtu finanční prostředky přibližně na pokrytí základní roční mzdy kazatele, vytvoříme pro bratra Munkuše pracovní místo. Existence tohoto úvazku by se každoročně opakovaně posuzovala a případně prodlužovala.
K zasílání finančních darů slouží stávající bankovní účet Rady Církve bratrské u Fio banky (2900230978 / 2010), dary na podporu služby bratra Munkuše odliší pouze variabilní symbol: 0962020.

Petr Raus

Fotografie