Materiály k celocírkevní akci 40 dní s Biblí jsou k dispozici i na speciálním webu a facebookové stránce

09. 03. 2020

Materiály k celocírkevní akci 40 dní s Biblí, kterou připravil Odbor Rady Církve bratrské pro vzdělávání, naleznete také na speciálné webové stránce https://40dni.cbkladno.cz nebo na facebookové stránce https://www.facebook.com/40.dni.s.Bibli. Materiály k akci 40 dní s Biblí a informace o této celocírkevní akci naleznete ke stažení také na webu https://portal.cb.cz/2020-40-dni-s-bibli.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.