Vzniklo první animované zpracování Komenského Labyrintu světa a ráje srdce

16. 11. 2020

Česká televize premiérově uvede dramatizaci nejslavnějšího díla Jana Amose Komenského – Labyrint světa a ráj srdce. Jde o 24dílný animovaný seriál, který vznikl k výročí 350 let od úmrtí této významné evropské osobnosti a 4. nejpopulárnějšího Čecha.
Bezmála 300 postav tohoto seriálu namluvili známí herci Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Producentem seriálu je spolek České studny ve spolupráci s ostravským animačním a filmo-vým studiem FILM21.
Součástí projektu jsou i doprovodné materiály, které budou vystaveny na ČT EDU. Jde o me-todiky pro vzdělávací programy k 10 dílům seriálu, kvízy, citáty Komenského a mnoho dalších podnětných inspirací k následné práci ve školách, knihovnách, klubech, setkáních mladých a jinde. V roce 2021 se připravuje vydání karetní a deskové hry Labyrint světa a ráj srdce.

Labyrint světa a ráj srdce

Jde o alegorický příběh poutníka, který se svými průvodci Všudybudem a Mámením prochází světem Labyrintu a nahlíží do všech hlavních oborů lidské činnosti a povolání. Hledá ve světě štěstí, potěšení a smysl svého bytí. Nakonec je ale celým světem zklamán a v zoufalství se ob-rací do svého srdce, ve kterém se setkává s Bohem.

„Kniha Labyrint světa a ráj srdce je mezi lidmi obecně známá, stejně jako její autor. Naším záměrem je předat současné generaci jeho nadčasový odkaz formou 24 krátkých animovaných filmů,“ říká David Loula, producent a prezident spolku České studny. „Seriál je vhodný pro celé rodiny, nejen pro děti. Komenský pracuje s příběhem plným překvapivých zvratů a dialo-gů, nadějí a následných zklamání. To odpovídá i realitě, kterou mnozí lidé ve svých životech sami zažívají. Proto je tento příběh stále aktuální, jeho poselství přesahuje dobu svého vzniku a je dnes stejně živé jako před čtyřmi stoletími. O nadčasovosti knihy mimo jiné svědčí i 123 vydání této knihy v průběhu několika staletí,“ pokračuje Loula.

Scénáře zpracoval Adam Parma, který je též režisérem seriálu.

„Hledali jsme klíč k dramatizaci tohoto 400 let starého, a přesto nadčasového díla tak, aby-chom jeho obsah a poselství dokázali zprostředkovat současnému divákovi. Závěr seriálu pro-střednictvím hlavní postavy Poutníka přiblíží osobní život Jana Amose Komenského, jak jej méně známe. Pánové Kaiser a Lábus svým uměním vdechli postavám a dialogům život i hu-mor. Člověk se může zasmát vlastním slabostem, které zůstávají navzdory staletím stále stej-né,“ prozradil Adam Parma, režisér a producent studia FILM21.

Ilustrace nakreslili Daniel Jurčo a Jana Lasotová. Animace vytvořil tým animátorů pod vede-ním Tomáše Hoňka. Projekt nebyl financován z veřejných zdrojů ani fondů EU, ale výhradně z crowdfundingové kampaně, kdy několik stovek příznivců financuje toto dílo ze svých soukromých zdrojů.

Informace o seriálu a odvysílané díly naleznete na webové stránce České televize.

Trailer můžete shlédnout zde:

=12s

Více informací naleznete na webových stránkách www.labyrintsvetarajsrdce.cz.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.