Online setkání statutárů sborů - hospodářů a místopředsedů staršovstev

Termín: 20. 11. 2021 (9:00) — 20. 11. 2021 (13:00)

Místo konání: přes Zoom