Dopis rádia TWR

04. 10. 2021

Drazí bratři a sestry,

milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Srdečně vás zdravíme z rozhlasové misie Trans World Radio. Tuto službu vnímáme jako součást široké církve, s níž chceme zůstávat v co nejužším propojení. Proto se ozýváme a chceme vás informovat o významné příležitosti, která se před námi otevírá.

Základem vysílání Rádia 7 je biblické evangelijní poselství, proto může být přínosné pro křesťanská společenství napříč denominacemi. K dispozici je jak hutné biblické vyučování, tak praktické zkušenosti a rady, jak žít vírou v každodenním životě i ve společnosti, která nás obklopuje. Striktně se vyhýbáme politickým tématům a nevysíláme reklamy.

Dosavadním velkým omezením dosahu Rádia 7 je, že toto celodenní vysílání není dostupné na běžných rozhlasových přijímačích. Ale právě v této době se otevírá úžasná nová příležitost danou situaci změnit. Řešení spočívá v digitálním rozhlasovém vysílání (DAB), které v naší zemi v posledních letech silně expanduje.

DAB je digitální ekvivalent běžného rozhlasového (FM) vysílání, lze je zachytit na DAB rozhlasovém přijímači kdekoliv v dosahu vysílače, podobně jako u běžného rádia. Není potřeba řešit připojení k internetu a s ním související poplatky, ani instalaci satelitního přijímače apod. Příjem je možný i za pohybu – v autě, venku… DAB přijímače jsou na trhu běžně dostupné. V dnešní době je již téměř každé páté rádio u nás vybaveno DAB a prodej nových DAB přijímačů se každý rok zdvojnásobuje.

Náklady na DAB vysílání, které už pokrývá podstatnou část republiky (70 % obyvatel), jsou zlomkové v porovnání k nákladům na tradiční FM vysílání. Zatím je otevřená i možnost získat poměrně snadno vysílací licenci a dosud volné jsou i kapacity DAB multiplexů, které vysílání zprostředkovávají.

O tom, zda k tomuto kroku budeme moci přistoupit, rozhodne finanční pokrytí rozšíření rozpočtu o náklady na DAB vysílání. Část prostředků v budoucnu plánujeme převést z dosavadního satelitního vysílání, které výhledově zrušíme, ale alespoň část ročních nákladů na provoz (z cca 1,6 mil. Kč) je potřeba mít k dispozici předem. Hledáme proto nové dárce a podporovatele, kteří by se chtěli k tomuto misijnímu záměru připojit a umožnili svými dary rozšíření vysílání Rádia 7 na platformu DAB.

A tak pokud vás možnost podílet se na této formě šíření Božího slova a evangelia zaujala, zapojte se do něj svou podporou. Budeme za ni vděční, stejně jako za vaše modlitby.

Za tým TWR-CZ

Luděk Brdečko,

ředitel

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.