iNform 06/2021

1. 10. 2021

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Valtice červen 2021

Ustavení Samostatné stanice v Praze – Velká Ohrada

Rada ustavila k datu 7. 6. 2021 Samostatnou stanici v Praze – Velká Ohrada podle § 97 Řádu správy CB na dobu určitou max. čtyři roky. Členství členů nové Samostatné stanice se tímto automaticky převádí ze Sboru CB v Praze 5 – Smíchov na tuto stanici. Jedná se pouze o provizorní členství – nejedná se o řádné členství v Církvi bratrské (viz Ústava CB, článek III, odst. (3) Členství v Církvi bratrské je vždy vázáno na jeden Sbor, ve kterém Člen rozvíjí svůj duchovní život a službu).

Rada současně jmenovala dva členy řídícího týmu: Petra Böhma koordinátorem a Pavla Bartoška hospodářem Samostatné stanice. Třetího člena řídícího týmu a mentora Samostatné stanice jmenuje Rada na svém jednání v září.

Nový kazatel Sboru CB Brno Kounicova

Bratr Karel Hůlka byl zvolen kazatelem – správcem ve sboru CB v Brně na Kounicově.

Administrace sborů

Rada ukončila administraci Sboru CB v Kutné Hoře kazatelem Janem Luklem k 31. 5. 2021 vzhledem k proběhlé instalaci nového kazatele - správce sboru Jakuba Ptáčka.

Rada vzala na vědomí, že kazatel Josef Horský administruje Sbor CB v Prostějově pouze do 31. 8. 2021. Je ochoten pokračovat do konce roku než sbor najde kazatele. Pokud Prostějov nezíská správce sboru do konce prázdnin, prodlouží Rada v září administraci sboru Josefem Horským od 1. 9. do 31. 12. 2021.

Rada jmenovala kazatele Pavla Plchota administrátorem Sboru CB v Ústí nad Labem od 1. 8. 2021.

Rada ukončila administraci Čelákovic kazatelem Marshallem Brownem k 30. 6. 2021 vzhledem ke jmenování nového administrátora Jiřího Serbuse od 1. 7. 2021.

Senioráty

Kazatel Josef Sliž byl zvolen seniorem seniorátu Těšínsko dne 24. 5. 2021 na seniorátním setkání s platností od 1. 6. 2021.

Ordinace kaplanů a diakonů

Rada rozhodla o kaplanské ordinaci stávajících diakonů, kteří jsou již v aktivní kaplanské službě – jedná se o Petru Poldaufovou-Kašperovou, Martina Škodu a Janu Matulíkovou.

Rada rozhodla, že v souvislosti s novým konferenčním usnesením týkajícím se kaplanské ordinace a v návaznosti na již schválené usnesení Rady 211/2021 o automatickém překlopení diakonské ordinace do ordinace kaplanské stávající kaplani Petra Poldaufová-Kašperová, Martin Škoda a Jana Matulíková pouze podepíší kaplanský slib ve svých sborech nebo za přítomnosti člena Rady CB.

Vikariát

Rada souhlasila s přesunem vikariátu Libora Neumana od 1. 9. 2021 do Sboru CB v Ústí nad Labem, který vikáře finančně zajistí. Rada na jednání v září zajistí uvedení vikáře na tomto dalším místě. Vedoucím jeho vikariátu bude Pavel Plchot (administrátor sboru) a mentorem Daniel Fajfr.

Vedoucí odborů a celocírkevní pracovníci od září 2021

Na příští funkční období Rady Rada jmenovala Pavla Féra předsedou Odboru pro práci s dětmi.

Rada jmenovala Daniela Jokla celocírkevním pracovníkem Odboru pro práci s dorostem se stávající výší úvazku. Předseda Odboru bude jmenován novou Radou v září.

Rada jmenovala Ondřeje Svatoše celocírkevním pracovníkem Odboru pro práci s mládeží se stávající výší úvazku. Předseda Odboru bude jmenován novou Radou v září.

Rada jmenovala Tadeáše Filipka předsedou Stavebního odboru.

Rada jmenovala Davida Beňu celocírkevním pracovníkem Odboru pro vzdělávání se stávající výší úvazku. Předsedou Odboru bude jmenován člen Rady v září.

Rada jmenovala Petra Dvořáčka předsedou Odboru pro zakládání stanic a sborů.

Rada jmenovala Pavla Plchota předsedou Odboru pro obnovu sborů.

Rada vyjádřila spokojenost s prací misijního pracovníka Aleše Kratochvíla pro dva odbory - Odbor pro obnovu sborů a Odbor pro zakládání stanic a sborů.

Předsedu Odboru pro manželství a rodinu a odboru pro kontrolu hospodaření sborů jmenuje Rada v září.

Žádost o navýšení příspěvku Rady pro OM

Na žádost Odboru pro práci s mládeží Rada souhlasila s navýšením příspěvku na rok 2021 ve výši 80 000 Kč na podporu činnosti Davida Rajci. Davidova činnost na Moravě se postupně rozšiřuje, navíc bude přebírat některé úkoly po Marku Hutrovi. Rada vzala na vědomí, že na ⅔ nákladů své činnosti získává David finanční prostředky vlastním fundraisingem a pouze ⅓ je tvořena příspěvkem ze sboru CB v Českém Těšíně, z Rady CB a z projektových financí.

Nové složení OM

Rada vzala na vědomí informaci Odboru mládeže o tom, že se rýsuje nová skupina cca sedmi pracovníků. Ze stávající sestavy zůstává Ondra Svatoš, David Rajca a Marek Hutr, ale ten pouze v neplacené roli jako zástupce Pražského HUBu. Nově přibude David Košťák (Praha), Aleš Navrátil (Brno) a Daniel Jurčo (Ostrava). S několika dalšími je ještě jednáno.

DOOM – součinnost dorostu a mládeže

Rada vzala na vědomí, že na podzim 2021 je plánováno setkání všech pracovníků z obou odborů, zatím probíhá příprava jen na úrovni vrchního velení. Cílem je podpořit součinnost těchto dvou odborů (možná v budoucnu i s Dětským odborem) při zachování jejich specifického poslání. Prozatím je uvažováno o nápadu vytvořit „podpůrnou radu“ složenou ze zástupce RCB, zástupců těchto odborů a osoby mimo strukturu vedení CB. Jednalo by se spíš o „ideologickou“ skupinu, která by dodávala širší pohled.

pravil Bronislav Matulík

Senioři v srdci Orlických hor

V červnu 2021 se uskutečnila tradiční dovolená seniorů z Církve bratrské, tentokrát v Deštném v Orlických horách, kterou organizovala Diakonie CB, zastoupená Dagmar Průškovou. Celý program měli na starosti kazatelé Ondřej Kyml a Lukáš Skala.

Dopolední program byl věnován životu Jákobova syna, Josefa. Večery nám obohatili: sestra Dáša Průšková, bratr Tomáš Cvejn a sestra Anička Skalová. Při chválách nás doprovázel Jirka Tesárek na kytaru.

A co vše jsme zhlédli a navštívili? Samozřejmostí byla účast na nedělní bohoslužbě v Eladě v Bystrém, kterou vedl kazatel Tomáš Cvejn. Další den jsme jeli do Neratova do nove opraveného svatostánku s originální skleněnou střechou. Navštívili jsme Arboretum v Sedloňově, kostel sv. Matouše, město Dobrušku a její památky. Poslední den jsme byli v archeologickém přírodním skanzenu Villa Nova v Uhřínově.

Sestra Marta Ranšová, která byla na seniorské dovolené již dvacet pětkrát, vzpomínala na svou první dovolenou v roce 1999. V té době vedl dovolenou kazatel Jiří Hofman, aktivní sestra organizovala túry a výlety do okolí. Senioři tenkrát stejně jako dnes hodně a rádi zpívali a prožívali také duchovní povzbuzení. „Senioři vůbec nejsou smutní, bývají veselí a přátelští.“ Sestra Marta zavzpomínala, že díky dovolené navázala mnoho úžasných přátelství a každý rok se na ostatní moc těší. „Která skupina se schází již více než dvacet let?“ Na otázku, zda by dovolenou doporučila ostatním, říká, že rozhodně ano, „kdo jednou seniory ochutná, už se toho nechce zbavit.“

A co dodat závěrem? Celý týden jsme byli pod Boží ochranou, měli jsme krásné počasí, a tak jsme odjížděli spokojeni. Dá-li Bůh, sejdeme se zase příští rok.

Anna Skalová

Výroční konference 2021

Na Výroční konferenci 19. června 2021 proběhla dovolby Rady Církve bratrské. K již zvolenému předsedovi Davidu Novákovi a místopředsedům Bronislavu Matulíkovi a Tadeáši Filipkovi delegáti zvolili kazatele – správce sborů: Petra Dvořáčky, Jaroslava Pokorného, Romana Touška a nekazatele: Jana Drahokoupila, Tomáše Hurtu a Ondřeje Kubů.

Na téže konferenci pak byli ordinováni noví kazatelé: Jevhen Fursov, Vít Hlásek, Jan Macek, Jiří Musil, Aleš Navrátil, Zdeňk Kašpárek, Martin Kop a Lukáš Skala.

Fotografie