Rádio 7 hledá podporu pro vstup na platformu digitálního rozhlasového vysílání DAB

09. 12. 2021

Rádio 7, celodenní české vysílání rozhlasové misie Trans World Radio na internetu a satelitu, plánuje vstup na platformu digitálního rozhlasového vysílání DAB. Cílem je usnadnit posluchačům přístup k vysílání, rozšířit jeho dopad mezi širokou veřejnost a zasáhnout i ty, kteří by křesťanské vysílání cíleně nevyhledávali.

Současná doba se pro vstup do DAB jeví jako vhodná. Na jednu stranu je tato platforma v ČR už poměrně rozšířená, na druhou stranu do ní lze zatím ještě relativně snadno vstoupit (snadné získání licence, volná kapacita vysílačů).

Náklady na celoplošné DAB vysílání (pokrytí 70 % populace ČR) činí ročně 1.620 tis. Kč, které se snažíme získat především u nových podporovatelů, protože i nadále bude potřeba krýt stávající provozní náklady redakce Rádia 7 na přípravu a výrobu pořadů (cca 6 mil. Ročně). Ty jsou hrazeny z darů posluchačů a křesťanů, kteří její službu považují za užitečnou a aktuálně ji již podporují.

Pokud vás tato možnost podílet se na rozšíření rozhlasové misijní práce v České republice oslovila, informace o možnostech zapojení se najdete na **http://twr.cz/zapoj-se/financne

(číslo účtu: 74232621/2010, variabilní symbol daru: 724 – podpora vysílání na DAB)**.

V případě získání dostatečného finančního krytí plánujeme spuštění vysílání Rádia 7 na DAB na začátek roku 2022.

Digitální rozhlasové vysílání DAB je šířeno pomocí pozemních vysílačů a je zachytitelné v jejich dosahu – podobně jako běžné (analogové, FM…) rozhlasové vysílání - pomocí DAB rozhlasových přijímačů. Ty jsou běžně dostupné v různých provedeních - od malých přenosných, přes autorádia, až po stolní přijímače, v cenách od cca 600,- Kč. Posluchač neplatí žádné poplatky za připojení, způsob a komfort poslechu odpovídá tomu, na co jsme zvyklí u běžného rádia (např. mobilita, jednoduchá obsluha). Ač tento systém existuje už poměrně dlouho, v České republice zažívá masivnější rozvoj až v posledních pár letech.

Díky tomu, že počet rozhlasových stanic na DAB je výrazně menší (aktuálně v ČR několik desítek) než nepřeberné množství rádií na internetu, je možnost, že hledající posluchač na Rádio 7 mimoděk narazí, mnohem pravděpodobnější. Mezi další výhody patří např. snadný poslech v autě (nově vyráběné automobily už musí být přijímačem DAB vybaveny) a jednoduchost příjmu pro posluchače obecně (odpadají poplatky za internet, nemusí se řešit instalace satelitu, přijímače jsou snadno přenosné).

Více informací o DAB vysílání v České republice obecně najdete na http://www.digitalradiodab.cz/.

Trans World Radio - Česká republika (TWR-CZ) je nezisková misijní organizace, jejímž cílem je pomáhat křesťanským církvím a místním sborům naplňovat příkaz Ježíše Krista získávat Jeho učedníky ze všech lidí, a to prostřednictvím rozhlasového vysílání v českém jazyce.

V současnosti TWR-CZ provozuje celodenní rozhlasové křesťanské misijně zaměřené vysílání na internetu, satelitu a v sítích kabelové televize pod názvem Rádio 7, dále připravuje vybrané pořady, vysílané prostřednictvím Rádia Proglas, a nabízí materiály k on-line sledování a stahování prostřednictvím internetu (podcast).

Služba TWR-CZ je financována z darů (převážně českých) posluchačů a podporovatelů.

Více na: www.twr.cz, www.radio7.cz

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.