Kazatelské sympozium

Termín: 6. 5. 2022 (10:00) — 6. 5. 2022 (15:00)

Místo konání: Sbor Církve bratrské v Brně - Kounicova

Odbor pro vzdělávání vás zve k nultému ročníku homileticko-teologického semináře, který je součástí projektu celoživotního vzdělávání kazatelů. Na pořadu bude společný rozbor vybraného kázání a recenze aktuální četby. Chceme se učit kázat, hodnotit, hodnocení přijímat.