Přijímací řízení na ETS - náhradní termín

Termín: 22. 8. 2022

pořádá Evangelikální teologický seminář, VOŠ