Neděle Diakonie CB a celocírkevní sbírka pro Diakonii CB

Termín: 27. 11. 2022

Místo konání: sbory Církve bratrské