iNform 1/2022

14. 2. 2022

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha leden 2022

Předordinační rozhovory

Rada vedla předordinační rozhovor s Lukášem Nyzio, který byl Odborem pro vzdělávání doporučen k ordinaci. Bratr je vikářem ve Frýdku – Místku. K rozhovoru se připojil senior seniorátu Severní Morava Matúš Kušnír. Bratr vstupoval do vikariátu, aby zjistil, jestli má povolání ke kazatelské službě, což mu Pán v průběhu 3 let potvrdil a ve službě se osvědčil. Rada doporučuje Lukáše Nyzio k ordinaci za kazatele CB.
Rada vedla předordinační rozhovor s vikářem Pavlem Maňáskem, který byl Odborem pro vzdělávání doporučen k ordinaci. Bratr je vikářem ve Sboru CB v Písku – Elim pro stanici v Českém Krumlově. Tři roky vikariátu absolvoval při civilním zaměstnání. Bratr je vděčný za vikariátní cvičení, setkávání, praxe i za otevřenost CB k různým projevům zbožnosti. S ohledem na civilní zaměstnání by po ordinaci vstoupil do služby v Písku – Elim jako kazatel bez pracovního úvazku. Rada doporučuje Pavla Maňáska k ordinaci za kazatele CB.

Rozhovor s Davidem Beňou

Proběhl pravidelný rozhovor s celocírkevním pracovníkem Odboru pro vzdělávání Davidem Beňou. David ocenil nové pojetí některých věcí v novém funkčním období Rady, které vnesly do odboru oživení. Například byly zahájeny konkrétní kroky k zavedení celoživotního vzdělávání, které bude zahájeno nultým ročníkem formou jednodenních regionálních setkání (Morava, Čechy), hlavním tématem bude homiletika. Rada vyjádřila Davidovi poděkování za odbornou teologickou činnost, která je velmi potřebná.

Seniorát Severní Čechy

Kazatel Petr Šimmer byl 10. 12. 2021 zvolen seniorem seniorátu Severní Čechy. Volbu zajistil David Novák.

Vize Rady CB

Rada schválila finální verzi dokumentu Vize Rady pro roky 2021 až 2025 s doplňujícím Otevřeným souborem otázek, určeným pro kazatele a staršovstva sborů. Dokumenty budou rozeslány na sbory s průvodním dopisem Davida Nováka.

Studijní volno

Rada schválila studijní volno kazatele Tibora Máhrika ze Sboru CB v Ostravě – 2 měsíce (květen-červen 2022) a 1 měsíc (říjen 2022). Bratr se bude věnovat problematice manželství a duchovní formace dětí v kontextu současných trendů.

Zahraniční cesta Rostislav Staněk

Rada souhlasí se soukromou zahraniční cestou kazatele Sboru CB v České Třebové Rostislava Staňka do Ugandy ve dnech 1. – 14. 2. 2022. Staršovstvo sboru dne 7. 12. 2021 cestu také odsouhlasilo.

Lednová pastorálka 2023

Rada vzala na vědomí termín příští lednové pastorálky v hotelu Luna ve dnech 23. – 25. 1. 2023. Rada také rozhodla, že s ohledem na jarní prázdniny se nebude přesouvat do budoucna pastorálka z ledna na únor.

Sjednocení oficiálního loga CB

Rada diskutoval problematiku loga Církve bratrské. Vidí jako potřebné, aby se církev definitivně rozhodla pro jedno oficiální logo. Do konference 2023 Rada připraví návrh k hlasování a schválení. Sbory budou mít ale i nadále svobodu používat také svá loga.

Sazby cestovních náhrad pro rok 2022

Rada schválila paušální sazbu cestovních náhrad při použití soukromého vozidla ve výši 7,20 Kč za ujetý kilometr pro rok 2022.

Dorost a mládež

Rada vzala na vědomí informace Romana Touška ze setkání DOOMu, které se konalo 12. 12. 2021 v Pardubicích. Hlavními tématy byla sounáležitost a spolupráce DO a OM a zdravá výchova mladé generace díky součinnosti dorostu, mládeže a vedení sboru. Na ePastorálce před letními prázdninami proběhla výzva, aby se kazatel sešel s vedoucím dorostu a mládež. Ve výsledku se toto uskutečnilo v podstatě pouze tam, kde vztah kazatele s vedoucími již funguje.

Připravil Bornislav Matulík

Fotografie