iNform 10/2021

13. 1. 2022

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, prosinec 2021

Činnost Odboru Cesta obnovy

Rada vedla rozhovor s Pavlem Plchotem, předsedou Odboru pro obnovu stanic a sborů (Cesta obnovy). Na začátku do projektu vstoupilo 16 sborů, úspěšně cyklus ukončilo 7 sborů. Zájem je i ze Slovenska a jiných denominací. Odbor se snaží inspirovat dobrou praxí. Pavel Plchot vyjádřil touhu vybudovat tým lidí, kterým bude ležet na srdci obnova sborů a podporuje propojenost činností všech odborů v CB. Rada požádala, aby odbor připravil pro Radu seznam sborů, které cyklus dokončily a otázky pro dotazník, které poskytnou zpětnou vazbu.

Setkání se seniory

Uskutečnilo se pravidelné setkání Rady se seniory. Společná diskuse se týkala především vize Rady pro období 2021 až 2024, zlepšení vizitací na sborech a celoživotního vzdělávání kazatelů.

Senioři ocenili, že vize Rady není pouhým výčtem cílů, kterých by se mělo dosáhnout, ale že je dán prostor pro Boží jednání.

Vizitace sborů by se měly posunout od kontrolního nástroje k nástroji sloužícímu sborům pro jejich růst. Nový přístup bude ovšem vyžadovat delší a hlubší přípravu vizitátorů a vytvoření týmu vizitátorů, kteří by častěji komunikovali s Radou i spolu navzájem.

Odbor pro vzdělávání uvažuje o dvou formách společného celoživotního vzdělávání: vzdělávací setkání seniorátu (jednou ročně) s tím, že by byla vytvořena databáze vzdělávacích témat a přednášejících z odboru a ETS. A regionální setkání s náplní teologickou a především homiletickou. V roce 2022 proběhne nultý ročník homiletického semináře. Cílem je podpořit kvalifikovaný rozhovor o kázání a rozvíjet pokorné přijímání a laskavé sdělování kritiky.

Vizitační zprávy

Rada projednala a schválila vizitační zprávy ze sborů CB v Poděbradech, Hradci Králové a Zlíně.

Volba kazatel-správce v Hradci Králové

Rada vzala na vědomí, že Matúš Kušnír byl zvolen za kazatele – správce ve Sboru CB v Hradci Králové. Nástup je předpokládán od 1. 9. 2023.

Litvínov a Karlovy Vary

Rada vzala na vědomí, že kazatel Tomáš Holubec bude od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 pokračovat jako správce sboru v Karlových Varech na 0,4 úvazek (mandát je platný do 6. 9. 2024) a nově jako správce sboru v Litvínově na 0,6 úvazek s instalací 23. 1. 2022. Od 1. 7. 2022 bude Tomáš Holubec na plný úvazek pouze v Litvínově.

Volba pražského seniora

Rada vzala na vědomí, že Robert Hart byl 22. 11. 2021 zvolen seniorem seniorátu Praha. Zároveň byla zvolena i seniorátní rada.

Lednová pastorálka

Z důvodu šíření Covid-19 Rada rozhodla o změně formátu lednové pastorálky. Místo osobního setkání na Vysočině se pastorálka odehraje ve formátu dopolední e-pastorálky přes ZOOM pouze v úterý a středu 25. – 26. 1. 2022. Vyučování zajistí Odbor pro vzdělávání. Tématem bude „Radost (a užitek) z Bible“. Proběhnou zajímavé přednášky, diskuze ve skupinkách i tematické semináře.

Doplnění člena Předsednictva Konference

Rada jmenovala bratra Jiřího Vaňka ze Sboru CB v Táboře za člena předsednictva Konference místo Jana Drahokoupila, který se stal členem Rady.

Přenosy bohoslužeb pro ČRo a večer chval v lednu

Rada vzala na vědomí, že přenos bohoslužby pro ČRo Vltava bude 10. 4. 2022 ze Sboru CB v Praze 4 – Šeberov a 31. 7. 2022 ze Sboru CB v Praze 1 - Soukenická.

Jmenování člena Řídícího výboru Ekumenické rady církví za CB

Rada jmenovala Bronislava Matulíka do ŘV ERC jako nástupce Petra Rause.

Připravil Bornislav Matulík

Fotografie