Komentované zprávy z jednání Rady CB v únoru 2022 najdete v iNformu 2/2022

16. 3. 2022

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha únor 2022

Předordinační rozhovory

Rada vedla předordinační rozhovor s Petrem Luhanem, který byl Odborem pro vzdělávání doporučen k ordinaci. Bratr je vikářem v Čelákovicích. Bratr ocenil vikariát, při kterém měl výborné podmínky pro sbírání zkušeností v samostatném vedení sboru. Vikariátní cvičení byly přínosem, a to především v možnosti vzájemného setkávání. Rada doporučuje Petra Luhana k ordinaci za kazatele Církve bratrské.

Rada vedla předordinační rozhovor s Pavlem Homolkou, který byl Odborem pro vzdělávání doporučen k ordinaci. Bratr je vikářem v Liberci a směřuje do Sboru Horní Krupá. Je vděčný za vikariát. Nejdůležitější pro něj bylo vedení mentora. Díky vikariátu více studoval a ocenil setkávání s ostatními vikáři. Rada doporučuje Pavla Homolku k ordinaci za kazatele Církve bratrské.

Vikariát

Rada vedla rozhovor o vikariátu s Františkem Flekem, v současné době misijním pracovníkem sboru v Kladně. K rozhovoru se on-line připojil senior Daniel Kaleta. František spolu s manželkou Radkou rozvíjí práci ve sboru v Kladně, kde je společenství vděčně přijalo.

Na základě žádosti staršovstva Sboru CB v Kladně Rada přijala Františka Fleka do vikariátu s platností od 1. 3. 2022. Vedoucím vikariátu a současně mentorem Rada pověřila administrátora sboru Tomáše Grulicha.

Současně Rada vyjasnila způsob činnosti vikáře Marka Valdy v rámci Sboru CB v Děčíně v dokumentu, který bude předán na setkání sboru (v příloze). Rada vzala na vědomí, že Marek Valda požádal o ordinační práci. Rada jmenovala Libora Trousila vedoucím vikariátu i mentorem vikáře Marka Valdy.

Podpora mongolského misionáře

Předsednictvo informovalo Radu o rozhovoru s Markem Potmou o financování služby bratra Munkuše v mongolské komunitě v rámci Sboru CB Praha 4. Na doporučení předsednictva Rada schválila jeho financování a podporu pro následujících 5 let.

Vizitace

Rada vzala na vědomí průběžné informace o vizitaci upgrade a podpořila kazatele Romana Touška, aby ve spolupráci s Cestou obnovy vytvořili méně rozsáhlý a krátkodobější nástroj pro vizitátory na podporu sborů, které mají různě hluboké problémy.

Jmenování OMARu

Rada jmenovala předsedou Odboru pro manželství a rodinu Bronislava Matulíka a členy: Tomáše Grohmana, Petra Luhana, Janu Luhanovou, Tibora Máhrika, Tomáše Cvejna.

Sbory staré 100 let a více

Rada se chce věnovat sborům založeným před 100 a více lety. Připraví konferenci, která by se věnovala požehnání i specifickým starostem starých sborů. Konference se uskuteční v roce 2023.

Dotazníky Cesty obnovy

Rada ve spolupráci s Cestou obnovy zjišťuje dotazníkovým šetřením mezi sbory, které prošly cyklem Cesty obnovy (CO), jaké měla dopady na sbory jejich účast v CO. Pro dubnovou Radu CO připraví vyhodnocení dotazníků.

Souhlas se zahraniční cestou

Rada souhlasí se zahraniční cestou kazatele Matúše Kušníra do Atén (Řecko) v termínu 27. -31. 3. 2022 na konferenci The Movement Leadership Summit, pořádanou Greather European Mission (https://gemission.org).

Žádost o studijní volno

Rada souhlasí se studijním volnem Jana Talána v termínu 1. 5. – 31. 7. 2022. Bude se věnovat listu Římanům s pohledem zaměřeným na nutnost životních rekonstrukcí.

Jmenování Františka Fleka statutárním zástupcem pobočky Diakonie CB v Kladně

Rada schválila změnu vedoucího pobočky Diakonie CB v Kladně. Původní vedoucí Mgr. Vladimíru Šlancovou nahradí od 1. 3. 2022 František Flek.

Vězeňská duchovenská péčeě

Na základě žádosti Sboru CB v Praze 1 Rada souhlasí s pověřením Václava Mitáše k výkonu dobrovolné služby v rámci Vězeňské služby ČR. Pověření je platné pro Vazební věznici Pankrác od 8. 2. 2022.

Na základě žádosti Sboru CB v Liberci Rada souhlasí s pověřením CB k výkonu dobrovolné služby v rámci Vězeňské služby ČR. Pověření je platné pro věznici Rýnovice od 8. 2. 2022.

Nová stanice Sboru CB v Karlových Varech

Rada vzala na vědomí, že Sbor CB v Karlových Varech založil rozhodnutím členského shromáždění 9. 1. 2022 novou stanici CB Naděje Cheb. Koordinátorem je Ing. Jan Kvasnička.

Vyhodnocení e-pastorálky

Rada ocenila organizaci e-pastorálky ze strany Odboru pro vzdělávání ve spolupráci se sekretariátem RCB. Pro příští e-pastorálky doporučí maximálně využít účast na e-pastorálkách v rámci seniorátních setkání, pokud nebudou přísnější omezení pro setkávání z důvodu Covid-19.

Sbírka Diakonie CB 2021

Rada vzala na vědomí, že v roce 2021 bylo vybráno v rámci Sbírky Diakonie 814 659 Kč. Prostředky, které byly zaslány na účet RCB, budou převedeny na účet Diakonie.

Jmenování do pracovní skupiny ECM

Rada jmenovala Dalimila Staňka do pracovní skupiny ECM pro prevenci a řešení zneužívání v církvi se zpětnou platností k 31. 1. 2022. Nominaci Dalimila Staňka velmi ocenila superintendentka ECM Ivana Procházková, bude zájem, aby se tato skupina stala komisí při ERC.

Připravil Bornislav Matulík

Fotografie