Komentované zprávy z jednání Rady CB v březnu 2022 najdete v iNformu 3/2022

5. 4. 2022

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha březen 2022

Válka na Ukrajině a pomoc CB

Ve dnech 4. 3. a 11. 3. 2022 proběhla on-line mimořádná jednání Rady se seniory a ředitelem Diakonie CB, která byla věnována koordinaci pomoci Ukrajině. Podobná setkání budou pokračovat jednou za 14 dní.

Církev bratrská a Diakonie CB vyhlásily jednu společnou sbírku, která je stále otevřená. Je však možné, aby i jednotlivé sbory oslovily další sbory s prosbou o finanční podporu.

Ředitel Diakonie CB Roman Kysela informoval o tom, že na sbírce pro Ukrajinu se do 10. 3. vybralo cca 3,5 mil. Kč.

Senioři informovali o způsobu pomoci, která se dostává ukrajinským uprchlíkům. Např. sbor Vsetín Maják pronajal ubytovnu pro 50 lidí v Užgorodě a vozí uprchlíky z Ukrajiny do Vsetína. Na Velké Lhotě se stala modlitebna tranzitním centrem pro uprchlíky. V Praze jednotlivé sbory poskytují své prostory podle svých možnosti. Do koordinované pomoci se zapojilo v pražském seniorátu cca 15 lidí. Nyní jsou již ubytovací kapacity naplněny. Sbor v Praze 1 Soukenická úzce spolupracuje s ukrajinským sborem, který se schází v modlitebně sboru. Ale prakticky se i všechny další sbory CB zapojily do praktické pomoci lidem z Ukrajiny.

Ekumenické akce na podporu Ukrajiny

Rada byla informována o ekumenických akcích na podporu Ukrajiny, včetně setkání zástupců církví a náboženství na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, ze kterého vzešla společná výzva pro ruské představitele náboženství proti válce na Ukrajině.

Rozhovor s Ondřejem Svatošem

Rada vedla pravidelný rozhovor s celocírkevním pracovníkem Odboru pro mládež (OM) Ondřejem Svatošem. Odbor bude v letošním roce po odmlce organizovat v Havlíčkově Brodě v termínu 27.–30. 10. 2022 Brodfest. Dále vzniká projekt e-learningu pro vedoucí mládeží ve spolupráci OM, AC, SCEAV a KAM. Díky této spolupráci již vznikl web www.zdrojeprovedouci.cz, který obsahuje vzdělávací materiály pro vedoucí mládeží. Rada vyjádřila bratrovi poděkování za jeho již šestiletou službu pro mládež v církvi.

Jmenování Dalimila Staňka do pracovní skupiny ERC

Rada jmenovala kazatele Dalimila Staňka do pracovní skupiny ERC pro prevenci a řešení zneužívání v církvi, která byla ustanovena 15. 2. 2022, s platností od 8. 3. 2022. Toto jmenování nahradilo původní jmenování do stejně zaměřené pracovní skupiny ECM.

Žádost ICEJ o dar na akci Kulturou proti antisemitismu

Rada schválila dar ve výši 10.000 Kč pro ICEJ na akci Kulturou proti antisemitismu.

Výroční konference CB na Slovensku

Výroční konference CB na Slovensku se bude konat 13.–14. 5. 2022 v Hermanovciach nad Topľou. Rada pověřila Tadeáše Filipka, aby Radu CB na konferenci zastupoval a předal pozdrav.

Připravil Bornislav Matulík

Fotografie