Komentované zprávy z jednání Rady CB v červnu 2022

26. 8. 2022

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Hustopeče červen 2022

Rozhovor se slovenskou Radou

Proběhlo společné setkání Rady CB ČR a Rady CB SK. Cenné bylo, že se podařilo po době pandemie opět navázat vztahy a otevřené rozhovory, v čemž obě Rady chtějí aktivně pokračovat. Zástupci obou Rad se nejprve informovaly o dění v obou zemských částech Církve bratrské, zvláště pak o konkrétní pomoci Ukrajině.

Ukázalo se však, že v podstatě dvouleté koronavirem vnucené přerušení vztahů narušilo nejen informovanost, ale také dřívější důvěru, což se podařilo v Hustopečích napravit, takže bylo možné otevřeně hovořit i o bolestných stránkách vztahů a také o tom, co se zrovna odehrává v Čechách i na Slovensku. Podrobně a zvlášť se diskutovala situace po nezvolení nového předsedy a tím ani nové Rady na Slovensku. Obě Rady se za sebe vzájemně modlily.

Rada CB ČR vzala také na vědomí zprávu o zrušení ordinace slovenskou konferencí bratru Ĺudovítu Fekete k 14. 5. 2022.

Rozhovor o vikariátu

Po rozhovoru s Tomášem Luběnou o vikariátu Rada rozhodla o přijetí bratra do vikariátu od 1. 9. 2022 ve Sboru CB v Hranicích, zatím bez úvazku. Vedoucím vikariátu je Ladislav Melkus, mentor bude jmenován dodatečně. Během léta bude dohodnut se sborem termín uvedení do vikariátu.

Vizitace

Rada schválila vizitační zprávy ze Sborů CB v Praze 3 – Žižkov v Litomyšli a následně per-rollam zprávu ze Sboru CB v Praze 1.

Roman Toušek informoval Radu o posledních úpravách pracovního manuálu Vizitace upgrade. Roman Toušek byl Radou pověřen, aby připravil seznam vizitátorů, kteří se společně setkají na lednové pastorálce.

Volby kazatelů

Rada vzala na vědomí, že Petr Luhan byl dne 22. 5. 2022 zvolen za kazatele – správce sboru ve Sboru CB v Čelákovicích.

Dále byla Rada informována, že Aleš Navrátil byl dne 29. 5. 2022 zvolen za kazatele – správce sboru ve Sboru CB v Brně – Betánie od 1. 9. 2022, a Petr Dvořáček byl dne téhož dne zvolen za druhého kazatele ve Sboru CB v Brně – Betánie od 1. 9. 2022.

Rada vzala na vědomí, že Lukáš Nyzio byl dne 5. 6. 2022 zvolen za kazatele – správce sboru ve Sboru CB ve Frýdku – Místku od 1. 7. 2022.

Rada vzala též na vědomí, že Pavel Homolka byl dne 5. 6. 2022 zvolen za kazatele – správce sboru ve Sboru CB v Horní Krupé od 1. 8. 2022.

Administrace

Rada ukončuje administraci Sboru CB Praha 5 Pavlem Černým k 31. 8. 2022 vzhledem k instalaci nového správce sboru Pavla Bischofa. Stejně tak ukončuje administraci Sboru CB Čelákovice Jiřím Serbusem k 30. 6. 2022 vzhledem k instalaci nového správce sboru Petra Luhana, ve Sboru CB Frýdek – Místek Tadeášem Firlou k 30. 6. 2022 vzhledem k instalaci nového správce sboru Lukáše Nyzio, ve Sboru CB Ústí nad Labem Pavlem Plchotem k 31. 8. 2022 vzhledem k instalaci nového správce sboru Libora Neumana a konečně ukončuje administraci Sboru CB Děčín Liborem Trousilem k  31. 8. 2022 vzhledem k instalaci nového správce sboru Petra Šedého.

Rada jmenovala kazatele Petra Geldnera administrátorem Sboru CB v Trutnově s platností od 1. 9. 2022.

Zhodnocení dosavadní práce Rady

Členové Rady zhodnotili činnost Rady od zahájení funkčního období. Jednota Rady a vzájemná úcta přes některé názorové rozdíly je zjevná i lidem v církvi. V dalším období je potřeba zapracovat na koncepčních věcech a průběžně s roční periodou vyhodnocovat naplňování vizí a směr, kam se církev ubírá. V září na jednání se Rada zamyslí nad naplňováním vizí a dohodne se s pořadatelem podzimní pastorální konference Diakonií CB na možnosti začlenění diskuze o koncepčních tématech s kazateli do programu pastorálky. V listopadu na výjezdním jednání Rady bude pokračovat v diskuzi nad koncepčními tématy.

Připravil Bornislav Matulík

Fotografie