Komentované zprávy z jednání Rady CB v září 2022

4. 11. 2022

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha září 2022

ROZHOVOR O VIKARIÁTU S TOMÁŠEM VALÍČKEM

Rada se setkala s novým studentem ETS a adeptem vikariátu ze Šumperku Tomášem Valíčkem. Povzbudila bratra, aby se v současné době soustředil především na studium 1. ročníku ETS a současně začal sloužit ve sboru v Šumperku s mládeží. Po roce studia a služby bude opět pozván k rozhovoru o vstupu do vikariátu.

ODBORU PRO OBNOVU SBORŮ (CESTA OBNOVY)

Na základě rozhovoru s Pavlem Plchotem Rada souhlasí, aby bratr zůstal předsedou odboru pro obnovu sborů (Cesta obnovy), podporuje tuto jeho službu.

PŘIPRAVOVANÉ VIZITACE SBORŮ

Do konce roku proběhnou vizitace na těchto sborech: Pardubice, Praha 6 – Dejvice, Vsetín – Maják, Olomouc, Český Těšín a Písek.

TERMÍNY VOLEB, HLASOVÁNÍ, INSTALACÍ A UVEDENÍ

Do sboru Brno Kounicova přichází nový vikář Vojtěch Barota v Brně, předpokládané datum uvedení do služby je 16. 10. 2022.

Rada vzala na vědomí, že bratr Pavel Maňásek byl dne 4. 9. 2022 zvolen druhým kazatelem sboru CB v Písku – Elim od 1. 12. 2022.

SLIB NOVÉHO CELOCÍRKEVNÍHO PRACOVNÍKA

Novým celocírkevním pracovníkem Odboru pro zakládání stanic a sborů (7Z) se stal kazatel Petr Dvořáček, který při jednání Rady složil slib do rukou předsedy Rady CB Davida Nováka.

Zároveň Rada jmenovala od 1. 9. 2022 Davida Nováka novým předsedou Odboru pro zakládání stanic a sborů (7Z) místo Petra Dvořáčka, neboť tyto funkce jsou dle Řádu CB vzájemně neslučitelné.

NOVÝ WEB CB

Rada připravuje nové webové stránky a za tím účelem se setkala se zástupci DM Publishing za přítomnosti sekretáře Aleše Čejky. Členové Rady byli podrobně informováni o obsahu analýzy webu, časovém harmonogramu a finančních nákladech. Dokumentace analýzy bude sloužit pro následný výběr zpracovatele webových stránek. Záměrem Rady je, aby nový web sloužil k oslovení lidí mimo církev, ekumenu a samozřejmě aby zároveň dobře sloužil kazatelům a celé Církvi bratrské.

SETKÁNÍ HOSPODÁŘŮ

Rada souhlasí s uspořádáním on-line setkání hospodářů a s doškolením nových statutárů sborů v BOZP a to v sobotu 26. 11. 2022.

ŽÁDOST O SOUHLAS SE SLUŽEBNÍ CESTOU

Rada schválila zahraniční služební cestou Romana Touška na Evropský kongres pastorační služby, který pořádá ECPCC (European Council for Pastoral Care and Counselling) v Maďarsku ve dnech 21. - 25. 9. 2022.

ČASOPIS BRÁNA

Rada na základě inflace a zvyšování nákladů na tisk časopisu navrhla zvýšení ceny předplatného Brány pro rok 2023 na 60 Kč. O zvýšení poplatku sborů za členy, kteří neodebírají Bránu dle usnesení Konference z roku 2017 bude Rada teprve jednat.

KAPLANSKÁ SLUŽBA POLITIKŮM

Rada byla informována o setkání v kapli Parlamentu ČR dne 8. 9. 2022, kde bude kazatel Daniel Kvasnička představovat kaplanskou službu členům Parlamentu i pracovníkům. Setkání se za Radu zúčastní Bronislav Matulík.

Připravil Bornislav Matulík

Fotografie