Rádcovská škola

Termín: 21. 08. 2023 — 28. 08. 2023

pro 15+

pořádá: Dorostový odbor CB / Dorostová unie

Týdenní motivační a zážitkový kurz pro rádce a mladší vedoucí od 15 do 26 let. Dělí se podle věku na Rádcovskou 1 a 2.

Odkaz: https://dorostovaunie.cz/radcovska/