MISIJNÍ TÝMY aneb V týmu se to lépe táhne!

Termín: 21. 09. 2023

Místo konání: online

Pořádá Odbor Rady CB pro zakládání sborů a stanic

Setkání se koná online přes Zoom.

Když přemýšlíme a hledáme cesty, jak ve sboru podpořit a rozvíjet misii/evangelizaci (což nemusí být vždy hned zakládání nového sboru), jak se v tom společně povzbuzovat, učit, hledat cesty k lidem, překonávat překážky, přinášet inspiraci, svědectví a motivaci pro další, jak žít jako společenství misijním stylem života…, pak vytvoření misijního týmu v rámci sboru může být jeden ze způsobů, jak naši touhu po zvěstování evangelia naplňovat.

Program:

Úvod do tématu Koncepce fungování misijního týmu v místním sboru Sdílení našich tužeb a zkušeností s misijními týmy Modlitby

Odkaz: https://www.7z.cb.cz/aktualne/