40 dní s Biblí 2023

19. 1. 2023

I pro letošní období předvelikonočního půstu se připravují materiály známé jako “40 dní s Biblí”. Jejich obsahem opět budou podklady k šesti biblickým hodinám a sedmi kázáním, a samozřejmě také rozpis osobního denního čtení. Letošní materiál nás provede knihou proroka Izajáše a ponese nadpis “Tváří v tvář Nepřemožitelnému”. Lidsky nepřemožitelnými jsou v této knize politické velmoci, jejichž hrozbám a útokům Izrael tehdy čelil, dějinné události, na které obyčejný člověk a leckdy ani mocní králové nemají vliv, naše hříchy, s nimiž zápasíme. Jediným Nepřemožitelným je tu ale Hospodin, Soudce a Spasitel Izraele i národů, přemožitel všeho nepřemožitelného. Biblické hodiny se budou věnovat některých klíčovým tématům knihy Izajáš, a to podél rozpisu denního čtení. Texty kázání jsou zvoleny přímo z izajášovských textů, které v rozpise připadají na tu kterou neděli. Dej nám Pán, abychom z těch prastarých slov čerpali naději i pro náš svět!

Akce 40 dní s Biblí začne letos 1. března a bude trvat do Velikonoční neděle 9. dubna.

David Beňa

Fotografie