40 dní s Biblí 2023

19. 01. 2023

I pro letošní období předvelikonočního půstu se připravují materiály známé jako “40 dní s Biblí”. Jejich obsahem opět budou podklady k šesti biblickým hodinám a sedmi kázáním, a samozřejmě také rozpis osobního denního čtení. Letošní materiál nás provede knihou proroka Izajáše a ponese nadpis “Tváří v tvář Nepřemožitelnému”. Lidsky nepřemožitelnými jsou v této knize politické velmoci, jejichž hrozbám a útokům Izrael tehdy čelil, dějinné události, na které obyčejný člověk a leckdy ani mocní králové nemají vliv, naše hříchy, s nimiž zápasíme. Jediným Nepřemožitelným je tu ale Hospodin, Soudce a Spasitel Izraele i národů, přemožitel všeho nepřemožitelného. Biblické hodiny se budou věnovat některých klíčovým tématům knihy Izajáš, a to podél rozpisu denního čtení. Texty kázání jsou zvoleny přímo z izajášovských textů, které v rozpise připadají na tu kterou neděli. Dej nám Pán, abychom z těch prastarých slov čerpali naději i pro náš svět!

Akce 40 dní s Biblí začne letos 1. března a bude trvat do Velikonoční neděle 9. dubna.

Materiál 40 dní s Biblí

Jako obvykle obsahuje materiál rozpis čtení, který nás den po dni provede celou knihou. Texty kázání jsou vybrány z oddílů, které v rozpise čtení připadají na tu kterou neděli, a sice i s ohledem na název, který tyto neděle nesou v tradici církevního roku (Reminiscere, Oculi atd.). V kázáních tak zazní vlastně „náhodné“, a přece šťastně příhodné, ilustrativní ukázky, ochutnávky z nepřeberného izajášovského bohatství.

Pro studium v biblických skupinkách jsou navrženy texty, resp. témata, která v rozpise čtení připadají na ten který týden a která uvádí do zvěstí tohoto starozákonního evangelia. Vedle exegetických poznámek jsou opět připraveny otázky jako inspirace k rozhovoru nad textem.

David Beňa

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.