Materiály k akci 40 dní s Biblí 2023

16. 02. 2023

Aktualizováno: 17. 2. 2023

Srdečně Vás zveme k účasti na akci Církve bratrské 40 dní s Biblí, která letos začne 1. března a potrvá do Velikonoční neděle 9. dubna. K letošnímu ročníku jsou opět připraveny materiály pro účastníky včetně materiálů pro rodiče s dětmi. Materiál pro dospělé účastníky nás tentokrát provede knihou proroka Izajáše a nese nadpis “Tváří v tvář Nepřemožitelnému”. Materiál pro děti s názvem “Velikonoční čtení pro rodiče s dětmi” je připraven podle Lukášova evangelia.

Materiál Tváří v tvář Nepřemožitelnému

Jako obvykle obsahuje materiál rozpis čtení, který nás den po dni provede celou knihou. Texty kázání jsou vybrány z oddílů, které v rozpise čtení připadají na tu kterou neděli, a sice i s ohledem na název, který tyto neděle nesou v tradici církevního roku (Reminiscere, Oculi atd.). V kázáních tak zazní vlastně „náhodné“, a přece šťastně příhodné, ilustrativní ukázky, ochutnávky z nepřeberného izajášovského bohatství.

Pro studium v biblických skupinkách jsou navrženy texty, resp. témata, která v rozpise čtení připadají na ten který týden a která uvádí do zvěstí tohoto starozákonního evangelia. Vedle exegetických poznámek jsou opět připraveny otázky jako inspirace k rozhovoru nad textem.

Autorem maetriálu je David Beňa.

Materiál Velikonoční čtení pro rodiče s dětmi

Letos si můžete s dětmi připomenout vyprávění o velikonočních událostech, a to podle Lukášova evangelia.

S malými dětmi můžete zkusit daný kousek příběhu převyprávět nebo přečíst z některé dětské Bible. Ale už s trochu většími dětmi můžete zkusit přečíst text přímo z evangelia – jako mezikrok může být čtení z tzv. Slova na cestu.

Ke každému textu je krátké zamyšlení a můžete si s dětmi o příběhu zkusit povídat, a třeba i jim říci, co pro vás Velikonoce znamenají. Čtení je připraveno na každou neděli předvelikonočního období, Velký pátek a jednu neděli po Velikonocích.

Ke každému čtení je připraven nějaký úkol, který se vztahuje k textu. (Vybarvování a luštění.)

Materiál připravil Odbor pro děti při Radě CB.

Materiály naleznete níže v příloze tohoto článku.

Jednotlivá staršovstva, mládeže, vedoucí skupinek a ostatní účastníci celou akci mohou celou doplnit podle vlastní vlastní fantazie v rámci specifických podmínek své rodiny a svého sboru. Není nutné použít jen uvedené materiály, celou akci můžete v rámci sboru rozvinout různými tvůrčími formami, jako jsou půlnoční čtení Bible, hry či soutěže, multimediální prezentace, mimořádná shromáždění apod.

Fantazii se meze nekladou!

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.