Zprávy z červnového jednání Rady CB v roce 2023

04. 09. 2023

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské na Zámku Valtice v červnu 2023

Rozhovor české a slovenské Rady

Setkání se uskutečnilo ve Valticích. K rozhovoru se sešli nejen členové stávajících Rad včetně ředitelů kanceláří, ale také čtyři nově zvolení členové slovenské Rady, jejíž funkční období započne v září příštího roku.

Společně byla projednávána témata silných a slabých stránek Církve bratrské v Čechách a na Slovensku.

Zasedání Rady

Z důvodu neúčasti tří členů Rady na začátku října (výjezd do Austrálie), byl termín říjnové Rady přesunut na konec září, tedy 25. až 26. 9. 2023.

Na listopad se připravuje výjezdní zasedání v Ostravě – Porubě.

Vizitační zprávy

Rada schválila vizitační zprávy z České Skalice a Frýdku – Místku. Dále Rada projednala vizitace v Kutné Hoře a v Čelákovicích.

Volby kazatelů na sborech

Za kazatele – správce Sboru CB v Kladně byl 14. 5. 2023 zvolen František Flek, Tomáš Grohman byl 14. 5. 2023 zvolen za kazatele – správce Sboru CB v Neratovicích a Tomáš Kolman byl 28. 5. 2023 zvolen za kazatele – správce nového Sboru CB v Opavě – Elim.

Administrace sborů

Rada ukončila administraci Sboru CB v Hradci Králové Martinem Legátem k 31. 8. 2023 vzhledem k instalaci nového správce sboru Matúše Kušníra.

Rada jmenovala kazatele Pavla Černého administrátorem Sboru CB v Praze – Velká Ohrada s platností od 6. 6. 2023 a kazatele Jaroslava Pokorného administrátorem Sboru CB v Opavě s platností od 1. 9. 2023. Rada dále jmenovala kazatele Tadeáše Firlu administrátorem Sboru Ostrava – Poruba s platností od 1. 9. 2023.

Studijní volno kazatelů

Rada souhlasila se studijním volnem předsedy Rady CB Davida Nováka v termínu 10. 6. až 25. 7. 2023 (1,5 měsíce), které proběhne v USA.

Rada souhlasila se studijním volnem kazatele – správce sboru v Ústí nad Labem Libora Neumana v termínu 3. 7. – 4. 8. 2023.

Odbor pro práci s dětmi

Rada jmenovala sestru Simonu Mackovou (Sbor CB v Praze 2 – Vinohrady) od 6. 6. 2023 za členku Odboru pro práci s dětmi.

Jmenovat člena Školské rady ETS

Rada vzala na vědomí, že koncem září končí funkční období Pavla Trefného ve Školské radě ETS. Od 1. 10. 2023 bude nutno jmenovat za CB někoho jiného na 3leté funkční období.

Zrušení pobočky Diakonie CB v Litvínově

Rada rozhodla na návrh Sboru CB v Litvínově o zrušení Pobočky Diakonie Církve bratrské v Litvínově se sídlem Dukelská 424, 436 03 Litvínov – Chudeřín.

Nemocniční kaplanka Petra Kašperová

Rada rozšiřuje pověření ke službě nemocniční kaplance Petře Kašperové vedle nemocnice Na Homolce také pro Nemocnici Hořovice. Dále Rada schválila pověření do obou nemocnic na dobu neurčitou s možností odvolání. Totéž se týká i ostatních nemocničních kaplanů.

Vznik stanice Jordán při sboru CB v Hradci Králové

Rada vzala na vědomí, že členské shromáždění sboru CB v Hradci Králové dne 5. 3. 2023 schválilo vznik stanice Jordán. Kontaktní osobou je br. Tomáš Jeníček.

Prodloužení mandátu kazatele

Rada souhlasila na žádost Sboru CB v Ostravě – Porubě s prodloužením mandátu kazatele – správce sboru Petra Polácha o 1 měsíc, tj. do 31. 8. 2023 (v souladu s § 237 Řádu správy).

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.