Zprávy z druhého dubnového jednání Rady CB v roce 2023

24. 05. 2023

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, v Praze 24. až 25. dubna 2023

Evangelikální teologický seminář

Rada vedla rozhovor s ředitelem ETS Milošem Poborským. Byl schválen nový studijní program v rámci PSP (Pastorační a sociální práce). Má-li se škola i nadále rozvíjet a samofinancovat, bude muset nabídnout nové programy, aby přibylo více studentů. Vedení školy jedná o možnosti převzetí školy AC v Kolíně a o vytvoření školy pro studium sociální práce nejen pro křesťany. Zájem je otevřít školu pro Střední Čechy.

Správní Rada Evangelikálního teologického semináře a Vzdělávacího institutu Evangelikálního teologického semináře

Rada jmenuje sestru Danutu Pokornou členkou Rady školské právnické osoby Evangelikálního teologického semináře – Vyšší odborné školy teologické a sociální na funkční období 3. 4. 2023 – 2. 4. 2028 (na 5 let).

Rada jmenuje sestru Danutu Pokornou členkou Správní rady Vzdělávacího institutu ETS, z. ú. na funkční období 3. 4. 2023 – 2. 4. 2029 (na 6 let).

Rada vzala na vědomí, že místo Petra Rause byl předsedou SR ETS jmenován Jaroslav Pokorný s platností od 1. 9. 2023.

Kaplanská služba

Rada vedla rozhovor s kazatelem Danielem Kvasničkou ohledně jeho kaplanské činnosti v Senátu a Parlamentu. Bratr je kandidátem za ERC pro tuto službu. Bratr bude pracovat jako dobrovolník. Pro financování této služby bude zřízen při Radě CB transparentní účet. V nejbližší době se začne sestavovat webová stránka a bude vybavena kaple.

Rada vedla rozhovor s Danielem Smetanou, který informoval o kaplanské činnosti v hospici v Červeném Kostelci. Bratr se sdílel, jak Bůh jedná s ním i s celou jeho rodinou. Rada vyjádřila podporu jeho službě a povzbudila jej k účasti na pastorálkách.

Vikariát

Rada vedla rozhovor s bratrem Pavlem Trojáčkem, který požádal o přijetí do vikariátu. Stejně tak o toto přijetí požádal Sbor CB v Ostravě – Porubě. Bratr byl přijat do vikariátu od 1. 9. 2023.

Změna seniora Severní Morava

Rada vzala na vědomí, že bude ukončena funkce seniora Matúše Kušníra v seniorátu Severní Morava k 31. 8. 2023 vzhledem k přechodu kazatele na sbor v jiném seniorátu. Rada dále vzala na vědomí, že bratr Karel Hennhofer (nekazatel) ze Sboru CB v Opavě byl 6. 4. 2023 zvolen novým seniorem seniorátu Severní Morava na 3leté funkční období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2026.

Zrušení ordinace

Bratr Jiří Bort požádal o zrušení ordinace z důvodu dlouhodobého nevykonávání činnosti ordinačního pověření a nemá ani v budoucnu záměr kazatelskou činnost vykonávat. Rada souhlasí s tím, aby jeho žádost byla předložena Konferenci v souladu s § 202 Řádu správy o zrušení ordinace.

Zrušení stanice Bohumín (Sbor CB v Ostravě)

Rada vzala na vědomí, že rozhodnutím členského shromáždění byla zrušena stanice Bohumín při Sboru CB v Ostravě.

Žádosti o studijní volno

Rada schválila 1 měsíční studijní volno Petra Dvořáčka v termínu 1. 6. – 30. 6. 2023. Rada schválila studijní volno pro kazatele Josefa Sliže v termínu od 16. 6. do 28. 7. 2023.

Zahraniční cesta do Švédska s Effathou

Cesta Effathy do Švédska se uskuteční ve dnech 25. 8. – 3. 9. Účelem je služba ve sborech sesterské švédské církve, setkání s mládežemi a povzbudit je v jejich činnosti.

Žádost o příspěvek na setkání emeritních kazatelů 2023

Rada schválila příspěvek 30 tis. Kč z rozpočtu Rady CB na organizační zajištění Setkání emeritních kazatelů na podzim 2023 v Hradci Králové.

Jmenování zástupce v právní komisi Ekumenické rady církví

Rada jmenovala Mgr. Alexandra Lioliase zástupcem CB v Právní komisi ERC s platností od 25. 4. 2023.

připravil Bronislav Matulík

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.