Zprávy z jednání Rady CB v prosinci 2022

03. 01. 2023

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha, prosinec 2022

Rozhovor s předsedou Dětského odboru

Rada vedla rozhovor s předsedou Odboru pro práci s dětmi Pavlem Férem. Odbor organizuje konference a semináře, nabízí sborům vyučování na míru. Organizuje Land projekt (dříve Lego projekt). Spolupracuje s OMARem v rámci programu pro konference pro rodiče a děti. Podílí se na přípravě dětské části projektu 40 dnů s Biblí. Pavel Fér požádal Radu, zda by bylo možno vyčlenit celocírkevního pracovníka pro děti na ½ úvazku. Rada doporučila nejprve vyjasnit náplň práce a konkrétní personální obsazení. Na březen odbor připravuje celostátní konferenci pro pracovníky s dětmi v Brně. Rada bratrovi vyjádřila velké poděkování za mnohaletou službu, kterou odboru jako jeho předseda věnuje. Setkání bylo zakončeno modlitbami.

Rozhovor s ředitelem ETS

Rada vedla rozhovor s Milošem Poborským, ředitelem ETS. V minulém roce se dařilo lépe seminář prezentovat na sociálních sítích. V listopadu při Dni otevřených dveří navštívilo školu 5 lidí, což byl pokrok oproti minulosti, kdy byla účast nulová. Vedení školy hledá nové způsoby oslovení mladých lidí a získat mezi nimi studenty. Ředitel ocenil možnost představit ETS na hlavním podiu Brodfestu. Počet studentů teologie roste, avšak obor Pastorační a sociální práce je poslední dobou méně obsazen a proto do budoucna není jisté, jestli se v konkurenci podobně zaměřených škol udrží. Řediteli se podařilo vstoupit do rozhorů s vedením Apoštolské církve a s vedením Církve bratrské na Slovensku. Rada vyjádřila za Miloše, za jeho inovativnost a obětavou práci ředitele na ETS vděčnost.

Setkání se seniory

Jednou za rok se koná pravidelné setkání Rady se seniory. Členové Rady si velmi váží služby seniorů a jejich pomoci při vizitacích, volbách, hlasováních, instalacích atp. Senioři jsou prodlouženou rukou Rady v regionech.

Při setkání se projednala několik témat. Jedním z nich byla reflexe Společné konference v Bratislavě. Senioři byli mj. informováni i o záměru české Rady pozvat na březnové jednání slovenskou Radu. Dále společně projednali projekt celoživotního vzdělávání kazatelů s názvem Kazatelské sympozium, jehož nultý ročník proběhl v roce 2022 na Moravě a v Čechách. Záměrem je od příštího roku konat tato sympózia v rámci seniorátů. Senioři byli informováni o podzimním setkání emeritních kazatelů v Litomyšli, na které v roce 2023 pro velká zájem naváže setkání v Hradci Králové. Rada dále se seniory diskutovala problematiku bydlení kazatelů odcházejících do důchodu, péči o neobsazené sbory aj. Rada projevila zájem o to, aby na seniorátní setkávání byli zváni zástupci celocírkevních odborů.

Kazatelé a vikáři

Rada vzala na vědomí, že Sbor CB v Havířově potvrdil hlasováním o setrvání v 8. roce trvání mandátu kazatele – správce sboru Romana Touška.

V rámci Odboru pro vzdělávání probíhají věroučné rozhovory s vikáři, kteří jsou sbory doporučeni ke kazatelské ordinaci a instalaci, konkrétně s René Drápalou, Petrem Uhříkem, Jakubem Mrázkem, Paulem Tillem, Tomášem Grohmanem, Benjaminem Kaletou a Františkem Flekem.

Pastorální konference kazatelů 2024

Rada vzala na vědomí předběžný termín pastorální konference kazatelů v roce 2024 v hotelu Luna na Vysočině, a to 22. - 24. ledna 2024. Bude potvrzeno po lednové pastorálce, až se prověří vhodnost hotelu, ve kterém se pastorálka bude pořádat poprvé.

Žádost o souhlas se zahraniční cestou do USA

Rada schválila zahraniční cestu pracovníka Odboru pro práci s mládeží Ondřeje Svatoše do Chicaga, USA v termínu 1. 3. - 9. 3. 2023. Cesta je součástí projektu Kruháč, do místních sborů a dvou biblických škol – Moody Bible Institute a Wheaton College. Náklady budou pokryty z finančních prostředků Odboru pro práci s mládeží určených pro projekt Kruháč (od externích dárců) a z finanční podpory hostitelských rodin v USA. Kromě Ondřeje Svatoš se cesty zúčastní 7 vytipovaných začínajících vedoucích mládeží, kteří se účastnili „Kruháče“ v uplynulých letech.

připravil Bronislav Matulík

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.