Zprávy z jednání Rady CB v únoru 2023

02. 03. 2023

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha únor 2023

Rozhovor bratrem Františkem Flekem

Rada vedla rozhovor s vikářem Františkem Flekem o uznání ordinace. Bratr přichází do Církve bratrské ze služby v Apoštolské církvi a nyní již přes rok působí ve Sboru CB v Kladně. Rada doporučí Františka Fleka Konferenci, aby bratrovi uznala jeho ordinaci. Bratr potvrdil souhlas s Vyznáním víry CB.

Rozhovor s Jakubem Güttnerem

Rada vedla rozhovor s bratrem Jakubem Güttnerem ohledně vstupu do vikariátu ve Sboru CB ve Frýdlantu nad Ostravicí. Rada schválila vstup bratra do vikariátu s nástupem od 1. 9. 2023. Bratr je církvi dobře znám z jeho působení s manželkou Dagmar v organizování Manželských večerů.

Sbor CB v Berouně

Rada jmenovala kazatele Petra Grulicha administrátorem Sboru CB v Berouně s platností od 1. 3. 2023.

Ukončení činnosti stanice Zbraslav

Rada vzala na vědomí ukončení činnosti stanice Zbraslav, která fungovala v rámci Sboru CB Praha 2 – Vinohrady.

Vyjádření podpory činnosti v rámci Církve bratrské

Rada Církve bratrské je vděčná za dosavadní práci bratra Aleše Kratochvíla v Odboru pro zakládání stanic a sborů a Odboru pro obnovu sborů. Na základě osobního setkání a jednání Rada podporuje jeho další zapojování do duchovní služby.

Výsledek sbírky Diakonie 2022

Rada byla seznámena se sbírkou na Diakonii CB 2022, kdy se vybralo 941 223 Kč. Všem sborům, které přispěly, vyjadřuje vděčnost.

Odbor pro manželství a rodinu

Rada jmenovala bratra Reného Drápalu novým členem Odboru pro manželství a rodinu.

Předsednictvo Konference

Rada navrhla Tomáše Pospíchala do předsednictva Konference pro rok 2023, který nahrazuje Davida Kašpera z Komise pro Řád.

Jmenování člena Rady ETS – VOŠ

Rada jmenovala Pavla Mrázka (zástupce BJB) členem Rady školské právnické osoby Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální na funkční období 1. 3. 2023 – 29. 2. 2028 (na 5 let).

Současně Rada jmenovala Pavla Mrázka členem Správní rady Vzdělávacího institutu ETS, z.ú. na funkční období 1. 3. 2023 – 28. 2. 2029 (na 6 let).

Konference 100 + 1

Rada vzala na vědomí přípravu konference nejen pro stoleté sbory s názvem 100+1, která se bude konat 4. 11. 2023. Konferenci připraví realizační tým ve složení: Bronislav Matulík, Robert Hart, Roman Toušek a Pavel Plchot.

Stáž v Austrálii

Rada podporuje vyslání 20 pracovníků CB, kazatelů, starších a vedoucích mládeží na podzimní dvoutýdenní stáž do Austrálie. Akci organizuje Martin Penc z AC a týká se pěti denominací. Cílem je přinést do vlastní denominace inspiraci z církve, která zažívá nebývalý rozvoj, mj. založení Hillsongu. Současně souhlasí s uvolněním vybraných účastníků z pastorální konference v říjnu.

Lednova pastorálka

Rada rozhodla, že lednová pastorálka v roce 2024 se bude konat opět v hotelu Luna. Termín byl stanoven na poslední lednový týden 29. - 31. 1. 2024. Současně bude navíc rezervánoi 12 pokojů v sousedním hotelu Kouty.

Rada se dále věnovala hodnocení pastorálky, výsledkům dotazníku a rozhovorů s Radou. Dopis s výsledkem hodnocení byl zaslán kazatelům a vikářům.

Aktuální termíny voleb, hlasování, instalací

Rada pověřila Matúše Kušníra, aby zajistil volbu Jaroslava Pokorného v Opavě 19. 3. 2023. Předseda RCB David Novák zajistí instalaci Mike Weigleina v ICP 26. 2. 2023.

Senior seniorátu Východní Čecha Jih Martin Legát zajistí hlasování o setrvání Martina Grohmana v Chrudimi 19. 3. 2023.

připravil Bronislav Matulík

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.