Zprávy z jednání Rady CB v únoru a v březnu 2023

05. 04. 2023

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, v Praze 27. února a v Bratislavě a v Brně 6. až 7. března 2023

Doporučení k ordinaci

Rada vedla předordinační rozhovory s vikáři Jakubem Mrázkem, Paulem Tillem a Petrem Uhříkem. Bratři prošli vikariátem, potvrdili souhlas s Vyznáním víry Církve bratrské a Rada se jednomyslně shodla, že je doporučí Konferenci k ordinaci.

Uznání ordinace

Rada vedla rozhovor s vikářem Reném Derápalou. Bratr prošel vikariátem, potvrdil souhlas s Vyznáním víry Církve bratrské a Rada se jednomyslně shodla, že jej doporučí Konferenci, aby uznala jeho ordinaci, a tak se mohl stát volitelným kazatelem naší církve.

Kaplanská služba politikům

Rada navrhuje předsednictvu ERC kazatele Daniela Kvasničku na kandidáta ke kaplanské službě v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vzhledem k jeho dlouhodobé zkušenosti kazatelské i pastorační s politiky.

Návrh členů předsednictva Konference pro nové funkční období

Rada navrhuje za členy předsednictva Konference pro funkční období 1. 6. 2023 – 31. 5. 2027 Roberta Harta, Jana Asszonyi, Jiřího Vaňka, Olgu Kutílkovou a Tomáše Pospíchala jako člen Komise pro Řád.

Istanbulská smlouva

Rada přijala výzvu poslat připomínky ke znění Istanbulské úmluvy na Ministerstvo kultury odboru církví a náboženských společností. Předseda Rady CB tak učinil.

Studijní volno

Rada schválila tříměsíční studijní volno kazateli Petru Poláchovi v termínu duben až červen 2023. Ve studijním volnu se bude zabývat úlohou a postavením staršího v Novém zákoně. Staršovstvo sboru souhlasí.

Služba ve VDP

Rada doporučila sestru Michaelu Kočnarovou ke členství ve Vězeňské duchovenské péči a současně ji pověřila k dobrovolné službě v rámci VDP ve Věznici Vinařice.

Rada dále pověřila bratra Martina Borisjuka a Vladimíra Bruknera ze Sboru CB v Liberci k výkonu dobrovolné služby ve věznicích v Stráži pod Ralskem ve Stráži pod Ralskem resp. Liberci.

Téma podzimní pastorálky s manželkami

Rada po konzultaci s Odborem pro vzdělávání rozhodla, že téma podzimní pastorálky kazatelů s manželkami bude: Konflikty a krize.

Konference 2024

Rada vzala s vděčností na vědomí, že staršovstvo Sboru CB Praha 5 se ujme organizace Konference 2024 v termínu 17. – 18. května 2024 ve Smíchovském pivovaru.

Jednání české a slovenské Rady CB v Bratislavě

Uskutečnilo se v Bratislavě na Cukrové. Za českou RCB se zúčastnili David Novák, Bronislav Matulík, Tadeáš Filipek, Jan Drahokoupil a Roman Toušek. Bratři společně hodnotili Společnou konferenci v Bratislavě v listopadu 2022.¨

Členové obou Rad se domluvili, že z důvodu organizace výročních konferencí v ČR a na Slovensku ve shodný termín si obě Rady pošlou písemné zdravice, které připraví předsedové.

Ve vztahu ČR a SK v rámci CB je třeba pokročit dál. Po 30 letech od rozdělení republik a od doby, kdy byla schváleny společná Ústava, Vyznání víry a Duchovní zásady, uběhlo více než 10 let (2013) resp. 7 let (2016). Nyní je třeba se ve vztazích pozitivně posunout dál.

Česká Rada pověřila pracovní tým ve složení David Novák, Jan Drahokoupil a Roman Toušek, který do dubnové Rady připraví prvotní návrh pro posunutí vzájemné spolupráce mezi českou a slovenskou Církví bratrskou.

připravil Bronislav Matulík

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.