Zprávy z prvního dubnového jednání Rady CB v roce 2023

24. 05. 2023

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, v Praze 3. až 4. dubna 2023

Udělení diakonské ordinace

Rada vedla rozhovor s vikářem Ondřejem Paulusem o diakonské ordinaci. Rozhovoru byl přítomen kazatel – správce sboru Pavel Homolka ze sboru v Horní Krupé, který o ordinaci požádal. Rada schválila diakonskou ordinaci Ondřeje Pauluse a současně schválila ukončení (resp. přerušení) vikariátu s tím, že lze do něj znovu nastoupit v případě, že by bratr směřoval ke kazatelské službě.

Nový vikář Michal Waněk

Rada vedla rozhovor s Michalem Waňkem o vikariátu. Rozhovoru byl přítomen kazatel – správce sboru v Letovicích Petr Asszonyi. Rada souhlasí s vikariátem Michala Waňka ve Sboru CB v Letovicích s platností od 1. 9. 2023 zatím bez úvazku. Vedoucím vikariátu a mentorem jmenuje Rada kazatele – správce sboru Petra Asszonyi.

Odbor pro práci s mládeží

Rada vedla rozhovor s celocírkevním pracovníkem Odboru pro práci s mládeží Ondřejem Svatošem. Práce s mládeží prošla pionýrským obdobím, kdy se formovaly vztahy a infrastruktura. Nyní nastalo druhé období, které Ondřej vidí jako žeň. Dorostla 2. generace lidí, se kterými je možné pracovat. Během 2 až 3 let se změnili téměř všichni vedoucí mládeží, se kterými jsou navázány vztahy z minulosti. V rámci ČR již funguje cca 65 skupin mládeží. Je rozjetý program Impuls, který je podporovaný nadací a rozvíjí se spolupráce s KAMem. Důležitým úkolem do budoucna je udržet stávající aktivity (Kruháč, Studna, Brodfest atd.) a působit na sbory prostřednictvím seniorátních setkání a podpořit schopnost sborů identifikovat a rozvíjet nové vedoucí. Ondřej ocenil spolupráci s předsedou odboru Romanem Touškem. Radní velmi ocenila neutuchající nadšení Ondřeje, které motivuje další.

Hlasování a volby

Rada vzala na vědomí, že hlasováním o setrvání po 8 letech byl potvrzen mandát kazatele – správce sboru Martina Grohmana ve Sboru CB v Chrudimi. Rada vzala na vědomí, že Jaroslav Pokorný byl zvolen za kazatele – správce sboru ve Sboru CB v Opavě. Předpokládaný přechod na nový sbor je plánován od 1. 9. 2024.

Rezignace Romana Kysely na 2. kazatele v Mostě

Rada vzala na vědomí rezignaci Romana Kysely na 2. kazatele v Mostě k 31. 3. 2023.

Evangelikální teologický seminář

Rada vzala na vědomí, že Dita Frantíková rezignovala v obou Správních radách ETS i VI – ETS k 30. 3. 2023.

Rada jmenuje Jakuba Limra (zástupce KS) členem Rady školské právnické osoby Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální na funkční období 3. 4. 2023 – 2. 4. 2028 (na 5 let).

Rada jmenuje Jakuba Limra členem Správní rady Vzdělávacího institutu ETS, z. ú. na funkční období 3. 4. 2023 – 2. 4. 2029 (na 6 let).

Kaplanská služba v hospici

Rada upřesnila pověření ke kaplanské službě Daniela Smetany přímo v nemocničním zařízení v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci. Sekretariát zajistí uvedení daného nemocničního zařízení u Daniela Smetany v seznamu nemocničních kaplanů.

Nový web CB

Rada byla informována o progresu příprav nového webu a o jednání předsednictva s Kamilou Beranovou. Rada souhlasí, aby Kamila Beranová zajistila práce na realizaci obsahu nového webu CB.

Vznik a zánik stanic

Rada vzala na vědomí vznik 3 nových stanic: při Sboru CB Písek – Elim vznikly dvě nové stanice – Strakonice (vedoucí Jiří Valeš) a Český Krumlov (vedoucí Pavel Maňásek). Při Sboru CB Vsetín – Maják vznikla nová stanice – Maják Zlín (vedoucí René Drápala). Rada vzala na vědomí zánik 2 stanic: Na Skále při Sboru CB Brno – Betanie a Kolovraty při Sboru CB v Říčanech.

Brněnská tisková misie

Rada jmenuje do správní rady Brněnské tiskové misie Mojmíra Macháčka ze Sboru CB v Brně – Betánie na dobu neurčitou.

připravil Bronislav Matulík

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.