Zprávy z jednání Rady CB v lednu 2024

13. 02. 2024

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha leden 2024

Kaplanství v Armádě ČR

Rada schválila vyslání kazatele Jana Macka ke kaplanské službě v aktivní záloze Armády ČR s platností od 9. 1. 2024.

Stanice

Rada vzala na vědomí, že k 1. 11. 2023 byla zrušena stanice Proseč při Sboru CB v Chrudimi. Zároveň byla informována a vzala na vědomí, že k 1. 1. 2024 vznikla stanice Strměchy při Sboru CB v Chýnově. Rozhodlo o tom členské shromáždění a staršovstvo. Vedoucím stanice je Jan Hladík st.

Nový senior

Rada vzala na vědomí, že kazatel Daniel Kaleta byl 18. 12. 2023 opětovně zvolen seniorem seniorátu Jižní Čechy na další 4leté funkční období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027.

Vikáři

Rada jmenovala Tomáše Grulicha mentorem Tomáše Valíčka s platností od 9. 1. 2024. Uvedení do vikariátu ve Sboru v Šumperku – Kostel Jinak zajistí Tadeáš Filipek.

Rada schválila uvažovanou praxí vikáře Pavla Eledera ve Sboru Brno – Kounicova a následně v hospici.

Rada vzala na vědomí, že Odbor pro vzdělávání povede věroučné rozhovory s vikáři Viktorem Kouřilem a Markem Valdou.

Studijní volno

Rada vzala na vědomí zprávy ze studijního volna kazatelů Romana Cimbulky a Romana Neumanna. Dále Rada schválila studijní volno pro kazatele Tomáše Pospíchala v celkové délce 2 měsíce. Jeden měsíc bude čerpat od poloviny února a druhý na podzim 2024.

Diakonie Církve bratrské

Rada jmenovala na základě doporučení staršovstva Sboru CB v Mostě novou vedoucí Pobočky Diakonie Církve bratrské v Mostě Miloslavu Jochmanovou s platností od 1. 1. 2024 na dobu neurčitou místo odstupujícího Romana Kysely.

Rada jmenovala na základě doporučení staršovstva Sboru CB v Brně nového vedoucího Pobočky Diakonie Církve bratrské v Brně Lukáše Packa s platností od 9. 1. 2024 na dobu neurčitou místo odstupující Miriam Kohoutkové.

Koncepční témata Rady CB

  1. místopředseda RCB Tadeáš Filipek dokončil prezentaci koncepčního tématu Financování s výhledem až do roku 2045, která bude dána k dispozici kazatelům a statutárům sborů.
  2. Zároveň Rada schválila vytvoření pracovních skupin pro strategický rozbor koncepčních témat, kterými jsou kromě financí: organizace církve, senioráty a regiony, oblast duchovní, rozvoj služebníků a vizitace.

Nový web CB

Rada vzala na vědomí aktuální informace o přípravě nového webu CB, jehož zprovoznění se předpokládá před Konferencí v polovině května 2024.

V souvislosti s novými webovými stránkami Rada projednala záměr zřídit ministudio pro potřeby církve.

Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích

Rada byla informována, že aktualizovaný zákon č. 3/2002 Sb., o církvích byl schválen vládou a míří do parlamentu.

Paušální sazby za používání soukromého vozidla pro rok 2024

Rada schválila paušální sazby za používání soukromého vozidla pro služební účely pro rok 2024 ve výši 7,90 Kč/km.

Smlouva na zajištění mzdové a personální agendy

Rada souhlasila per – rollam s uzavřením Smlouvy o zpracování mezd, včetně všech s tím souvisejících činností, se společností Občanská poradna Kroměříž, z.s. (IČO 01344374) zastoupenou předsedou spolku Ing. Tomášem Svobodou. Zahájení činnosti dle smlouvy je od 1. 2. 2024 do 31. 1. 2027. Jedná se o zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou mzdové účetní.

připravil Bronislav Matulík

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.