Zprávy z jednání Rady CB v únoru 2024

04. 03. 2024

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha únor 2024

Rozhovor s nově zvoleným předsedou RCB na Slovensku

Pozvání k rozhovoru přijal vloni zvolený předseda Rady CB na Slovensku Milan Mitana, Funkční období nové slovenské Rady CB bude zahájeno k 1. 6. 2024. Bratra Mitanu zajímalo fungování Rady CB v ČR, rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy, náplň činnosti Rady a průběh jednání. Proběhla diskuze nad možnými změnami a oživením formátu Společných konferencí. Obě strany vyjádřili touhu prohlubovat a propojovat vzájemnou spolupráci v oblasti vikariátu a pastorálních konferencí.

Předordinační rozhovor s vikářem Viktorem Kouřilem

Po vzájemně otevřeném rozhovoru s vikářem se Rada rozhodla odložit jeho ordinaci ve sboru CB v Šumperku na příští rok. Současně jej Rada podpořila v jeho začínající práci v Olomouci.

Vizitace v Bystrém a v Praze – Mezinárodním sboru (ICP)

Rada schválila zprávy z vizitací ve sboru v Bystrém a přidruženém sboru ICP v Praze.

Nový kazatel pro Českou Skalici

Rada vzala na vědomí, že Martin Kop byl 21. 1. 2024 zvolen za kazatele - správce sboru v CB v České Skalici. Předpokládaný nástup na sbor je 1. 7. 2024.

Prodloužení mandátu kazatele Patrika Horvátha

Rada rozhodla o prodloužení mandátu kazatele Patrika Horvátha ve Sboru v Liberci o 3 roky, tj. do 3. října 2028.

Studijní volno

Rada schválila dvouměsíční studijní volno kazatele Ondřeje Vavrečky (březen - duben 2024).

Výroční konference 2024

Radou byla svolána výroční konference v termínu 17. – 18. 5. 2024, která se uskuteční v Praze 5. Rada jednala o programové náplni konference.

Výroční konference 2024 na Slovensku

Slovenské konference dne 4. 5. 2024 v Žilině se za RCB jako host zúčastní 2. místopředseda RCB Tadeáš Filipek.

Pastorální konference

Byl stanoven termín příští lednové pastorálky pro kazatele 27. – 29. 1. 2025 opět v Hotelu Luna, Kouty na Vysočině.

Od odboru pro vzdělávání Rada přijala k diskuzi návrhy témat pro podzimní společnou česko – slovenskou pastorální konferenci kazatelů s manželkami plánovanou ve dnech 27. – 29. 9. 2024 v hotelu Jezerka, Seč.

Bohoslužby na ČRo Vltava

Český rozhlas se obrátil na CB s žádostí o zajištění dvou bohoslužeb v dubnu a září (8. 9. 2024 zajistí vysílání sbor v Černošicích).

Manželské večery pro kazatele

Rada podpořila on-line manželské večery pro kazatele, které budou pořádat manželé Güttnerovi ze sboru ve Frýdlantu nad Ostravicí. Kazatelé a jejich manželky obdrží poštou z kanceláře RCB obálky s pozvánkou a podrobnými informacemi na přelomu února a března.

Vnitřní předpis pro zahraniční cesty

Rada schválila nový vnitřní předpis č. 1/2024 pro zahraniční cesty s platností od 13. 2. 2024. Současně byla zrušena dosavadní Směrnice 2/2013.

připravila Renáta Ulmannová

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.