Archiv materiálů ke stažení

Uvedené materiály nejsou oficiálními dokumenty Církve bratrské, neboť se většinou jedná o díla či překlady jednotlivců bez širšího konsenzu. Na tomto webu jsou shromážděny výhradně z toho důvodu, že mají svou duchovní i praktickou hodnotu. Pokud se rozhodnete je používat, je třeba tuto skutečnost akceptovat.

Složky:

Folder16 Etika 6. 8. 2020
Folder16 Růst sborů 6. 8. 2020
Folder16 Tématické 6. 8. 2020
Folder16 Vernon McGee 6. 8. 2020
Folder16 Výkladové 6. 8. 2020
Folder16 Základy a příprava k manželství 6. 8. 2020
Folder16 Základy a příprava ke křtu 6. 8. 2020

Archiv bude průběžně doplňován. Můžete-li nabídnout další zajímavé texty (zejména materiály pro vyučování, skupinky, biblické hodiny apod.), avizujte to na adresu web@cb.cz, případně jinak kontaktujte tajemníka Rady CB.