Archiv materiálů ke stažení

Uvedené materiály nejsou oficiálními dokumenty Církve bratrské, neboť se většinou jedná o díla či překlady jednotlivců bez širšího konsenzu. Na tomto webu jsou shromážděny výhradně z toho důvodu, že mají svou duchovní i praktickou hodnotu. Pokud se rozhodnete je používat, je třeba tuto skutečnost akceptovat.

Složky:

Folder16 Etika 24. 5. 2012
Folder16 Růst sborů 11. 11. 2011
Folder16 Tématické 24. 6. 2013
Folder16 Vernon McGee 1. 9. 2011
Folder16 Výkladové 21. 1. 2014
Folder16 Základy a příprava k manželství 23. 9. 2011
Folder16 Základy a příprava ke křtu 2. 4. 2013

Archiv bude průběžně doplňován. Můžete-li nabídnout další zajímavé texty (zejména materiály pro vyučování, skupinky, biblické hodiny apod.), avizujte to na adresu web@cb.cz, případně jinak kontaktujte tajemníka Rady CB.