Archiv materiálů ke stažení

Kohoutová Helena, rozená Brzáková (17.10.1905 – 10.7.1999) měla za manžela Ing. architekta Ladislava Kohouta, s nímž měla dceru a syna. Manžel byl v roce 1942 zastřelen při heydrichiádě a potom žila jako vdova. Dlouhá léta bydlela v Nymburce, na sklonku života v Poděbradech. Její básnickou prvotinu vysoce hodnotil spisovatel a básník Jaroslav Kvapil. Básnická tvorba je velmi obsáhlá, řada textů byla zhudebněna i významnými českými skladateli. Ze všech známých autorů napsala nejvíce básní k církevním svátkům. Většina tvorby je v samizdatových vydáních či roztroušena po církevních časopisech a kalendářích. Byla členkou Církve českobratrské evangelické.

Volkman Alois, je lékař, který žije v Libčicích nad Vltavou a působí v Praze. Byl osobním lékařem básníka Jaroslava Seiferta. Narodil se 18.9.1937 v Chudobíně u Litovle. Je členem Církve československé husitské a autorem několika básnických sbírek. Jeho verše vycházejí z Písma svatého a vedou k praktickému uplatňování biblických zásad.

Dalšími autory jsou Josef Batelka a Lubomír Balcar, kteří rovněž jako duchovní Církve českobratrské evangelické.

Archiv bude průběžně doplňován. Můžete-li nabídnout další zajímavé texty (zejména materiály pro vyučování, skupinky, biblické hodiny apod.), avizujte to na adresu web@cb.cz, případně jinak kontaktujte tajemníka Rady CB.