Další navazující dokumenty

Poznámka:
Řád správy Církve bratrské je závazný pouze pro příslušnou Zemskou církev (v České republice). Odstavce, které nabývají účinnosti až prvním dnem začátku funkčního období nově zvolené Rady po skončení Výroční konference v roce 2019 jsou platné v původním znění Řádu správy CB účinném před Výroční konferencí 2019.