Denní zamyšlení — 22. 5. 2017

Zorejte si úhor, nesejte do trní! (Jr 4,3)

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. (Ř 12,2)

Po dobách bezpečí a blahobytu přijde čas strádání a utrpení. Prorok varuje před Božím hněvem. A tváří v tvář nejistotě, hrozbě rozvratu a zkázy tlumočí Boží výzvu. Málokdo z nás je zemědělcem. Ale úhor je v našem srdci. Jeho tvrdost potřebuje zkypřit, aby dokázalo přijmout déšť požehnání v Božím slovu. Ať nese ovoce pokoje, přátelství, respektu, solidarity. Lásky. I z evangelia víme, že mezi trním nic nevzejde. Prorocké slovo promlouvá v časech krize. Jeremjáš varuje před hrozbou ze severu. Kolik dnešních hlasů si činí hlučně nárok na prorockou platnost. Na nás je, abychom nepřeslechli Boží hlas. Může být někdy velice tichý.

Pane, pokorně prosíme, dávej nám svého Ducha! My sami nerozpoznáme, co je Boží vůle, dokud nežijeme z jeho moci.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz