Denní zamyšlení — 28. 5. 2022

Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. (Ž 146,3)

Ježíš Kristus je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země. (Zj 1,5 (B21))

Žalm 146 patří do skupiny žalmů, které oslavují Hospodina jako mocného Stvořitele, jenž nezapomíná na slabé a utiskované. Zároveň tento žalm vyzývá k chválám a k důvěře ve všemocného a laskavého Boha. Žalmista své posluchače varuje, aby nespoléhali na člověka. Myslí tady na zkušenosti mnohých, kteří čekali na pomoc od lidí a mocných světa marně. Člověk, jeho slib i život mizí jako vánek. Myslím, že to vnímáme i my dnes. Proti pomíjivému člověku stojí věrný Bůh, který jako Stvořitel světa a života přetrvává. A tak žalmista zve k důvěře a naději v toho, kdo stojí o člověka a přivádí ho k dobru a k štěstí. A na koho spoléhám já?

Bože náš, děkujeme ti, že jsi věrný Bůh a jsi s námi. Na tebe můžeme spoléhat a prosíme: posiluj naši víru v tebe, který nás neopouštíš, ani když to tak cítíme.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz