Denní zamyšlení — 4. 8. 2021

Veselím se z toho, co jsi řekl, jako ten, kdo našel velkou kořist. (Ž 119,162)

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. (J 6,68)

„Koukejte, co mám, co si nesu, co jsem získal!“ raduje se žalmista. Jásá nad slovy Hospodinova zákona, jako by objevil zlatý poklad. A co když objevil… Desatero Božích přikázání či další nařízení Tóry tvoří jasně vymezený prostor pro život. Vykazují chaos a nejistotu pryč, zaručují každému člověku předvídatelné a spravedlivé zacházení. Základní heslo: Spravedlnost a milosrdenství. Vždyť tohle vypadá na společnost, ve které by chtěl žít každý! Proto asi Žalm 119 patří k nejjásavějším textům Písma. Úplně se opájí štěstím a radostí nad Božími ustanoveními. Dobrota Božího řádu není samozřejmost. A žalmista to ví.

Pane Bože, chci vidět dobrotu tvého stvoření a radovat se z ní.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz