Denní zamyšlení — 28. 3. 2017

Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. (Ž 121,3)

Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?" (Mt 14,31)

Žijeme ve světě, o kterém napsal apoštol Jan: “…celý svět je pod mocí Zlého” (1J 5,19). Jsme tedy na území nepřítele a hrozí nám nebezpečí. I v oblasti tělesné, ale především duchovní. Proto nás velmi potěší Boží zaslíbení o jeho ochraně a pomoci. Pán Bůh jde s námi cestou života a chrání nás před pádem, pokud jej o to poprosíme. Když je v zimě náledí, jsme rádi, můžeme-li se o někoho opřít, aby nám neuklouzla noha a abychom se nezranili. Cítíme se v bezpečí. Hospodin se představuje jako ten, který nedříme a nespí a je vždy připraven chránit své děti, které žijí na území nepřítele. Nemusíme tedy spoléhat pouze na své vlastní síly a zkušenosti. Máme toho nejlepšího ochránce, pomocníka a průvodce na cestě našeho života. Někdy také prožíváme situace, kdy se naše víra chvěje. Pak nám Mistr podá ruku jako kdysi tonoucímu Petrovi a pokárá naši nevěru.Děkujeme ti, nebeský Otče, za tvou ochranu a vedení v našem životě.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.umc.cz