Denní zamyšlení — 7. 12. 2021

On svou silou učinil zemi, svým rozumem napjal nebesa. (Jr 10,12)

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy. (Žd 11,3)

Už první křesťanští autoři zdůrazňovali, že pozorováním přírody lze poznat řád, který Bůh vložil do svého díla. Moudrost, která se zračí ve vzájemné provázanosti celého stvoření. Je to tak mocné svědectví, že mnozí lidé ve snaze vyhnout se uznání Boha zbožšťují samotné stvoření. Hovoří o vesmírném vědomí, matce Zemi, moudré přírodě a tak dále. Někdy nás to pohoršuje, ale není to spíš příležitost pro hlásání evangelia? Příroda neodpouští, chyba v divočině stojí člověka život, špatné zacházení se zemí ohrožuje lidskou existenci. Bůh však je milosrdný. Nabízí lidem svou náruč plnou lásky. Svým marnotratným dětem nabízí druhou šanci v Kristu.

Děkuji ti, Pane, za to, že se mohu podílet na tak vznešeném úkolu a oznamovat dobrou zprávu o tom, že každého miluješ a že jsi z lásky stvořil tak nádherný svět.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz