Denní zamyšlení — 17. 10. 2019

Když budete prodávat něco svému bližnímu nebo něco od něho budeš kupovat, nepoškozujte jeden druhého. (Lv 25,14)

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý Zákon i Proroci. (Mt 7,12)

Náboženství se vždycky promítá do mezilidských vztahů. Pokud se vztahujeme k Bohu, ale jsou nám lhostejní lidé a společnost, v níž žijeme, není na naší víře něco v pořádku. Bližní je vždy mým „ty“, které potřebuji, abych byl „já“. On pro mě v běžném životě reprezentuje Boha. Na něm zkouším svou zralost, schopnost milovat a odpouštět. Díky němu odhaluji své sobectví, sebestřednost, narcismus. Jak snadné je odříkat se „kvůli Bohu“ masa, platit desátky, účastnit se bohoslužeb a světit sváteční den! Jak nesnadné je však milovat člověka, který mi leze na nervy. S kým si to tedy dnes budu zkoušet?
Pane Ježíši, nechápu, že jsi nepodléhal emocím, když jsi jednal s lidmi. Uč mě to, ať jsem pro všechny kolem bližním.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz