Denní zamyšlení — 25. 4. 2018

Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. (Jb 1,21)

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. (Ř 8,28)

Děkovali jsme za naši zem, že po nás nic moc nechce.

Děkovali jsme za úrodu, za dnešní shnilá jablka v lískách našich vlhkých temných sklepení.

Děkovali jsme za zdraví, za příležitost svévolně s ním nakládat.

Děkovali jsme za vodu, že máme čím si umýt automobily a naplnit zahradní bazény.

Děkovali jsme za plná břicha, že se nemusíme déle namáhat.

Děkovali jsme za přátele, že jsme s nimi mohli trávit hodiny, které bychom jinak trávili doma s rodinou či v rozjímání nad tvými slovy.

Děkovali jsme za naše rodiče i za naše děti, kéž nám Bože odpustíš, děkovali jsme, že od nich máme načas klid.

Zač ti děkovat nyní, Bože?

Nyní ti, Bože, děkujeme, že nás i přes jalovost našich slov máš i nadále rád. Děkujeme za tebe a tvé svaté jméno vděčně velebíme.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz