Denní zamyšlení — 10. 8. 2022

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. (Iz 43,2)

Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní? (Mt 8,26)

Půjdeš-li… Když půjdeš, budeš moci pokračovat. Živly tě sice budou ohrožovat, ale ty budeš moci jít dál. Není to zaslíbení bezstarostného života. Dravý proud a oheň jsou nebezpečné. Někde ve vzduchu je ohrožení života. Některá maminka by možná řekla: „Tam nechoď, tam je to nebezpečné.“ Bůh však říká: „Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou.“ Bůh je jiný než většina maminek. Náš svět je nebezpečný. Bůh to ví, a přece o nás nemá strach, jako ho mají maminky. Není odtržený od reality života. Naprosto přesně ví, co nás čeká. Ale jeho zaslíbení je určeno právě do nebezpečného světa. Budu s tebou. Tak se neboj vykročit a jít. To zaslíbení platí pro ty, kdo překonají strach a jdou dál.

Milý Ježíši, naplň mé srdce odvahou a odhodláním pokračovat ve své cestě. Nechci se dívat na nebezpečí, ale na tebe, který jsi se mnou.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz