Denní zamyšlení — 27. 6. 2017

Pamatuj na to, Jákobe, pamatuj, Izraeli, že jsi můj služebník. Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník, Izraeli, u mne nebudeš zapomenut. (Iz 44,21)

Že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! (Ř 11,1)

Máte paměť dobrou, či děravou? Dá vám práci udržovat svou paměť ve správném chodu? Izajášova výzva mi není cizí. Copak vy nikdy nezapomínáte? Potřebuji si stále připomínat, že můj život má své místo v Božím plánu. Totiž že člověk, to není ani výrobní kolečko poslušně vykonávající příkazy šéfa v práci. Člověk, to není jen uhoněná máma podstrojující dětem nebo stařenka odložená v domově důchodců. Člověk, to není jen volič, na něhož si ti nahoře jednou za čtyři roky vzpomenou a honem se mu začnou podbízet. Člověk, to není jen ten trouba, vhodný leda k tomu, aby se nechal masírovat reklamou. Člověk, to není uzlíček nemocí, strachů či bolestí, jak někdy vyhrožuje stáří na obzoru… Člověk, to je bytost, s níž ve svém příběhu počítá Bůh.

Díky, Pane, že na nás pamatuješ.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz