Denní zamyšlení — 22. 4. 2019

I stane se v posledních dnech: Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. (Iz 2,2.4)

Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. (J 20,21)

Boží lid Izrael byl vždy jen malým královstvím mezi velkými říšemi starověku. Národ, který byl stejně jako dnešní Izrael vklíněn mezi početnější a mocnější pronárody. Neustále byl ohrožován cizími vojsky a mocenskými zájmy jiných. Izajáš však vidí, že situace Božího lidu se v posledních dnech (světa) změní. Pronárody se odvrátí od svých bohů a svých zájmů a budou hledět k Jeruzalému. Davy lidí tam budou proudit, navštěvovat chrám a učit se Tóře. Hospodin se jim stane Bohem. A v ten čas již nikdo nepozdvihne zbraně proti Božímu lidu a nebudou žádné války.
Otče, děkujeme ti, že se toto zaslíbení v Ježíši Kristu již naplňuje.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz