Denní zamyšlení — 24. 2. 2020

Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu. (Pl 3,40)

Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. (1K 6,17)

Izraelci naříkají, protože jejich zem byla rozvrácena Babylóňany a mnozí z nich byli odvlečeni do zajetí. Uvědomují si však, že byli nevěrní a vzpurní a že jediná správná cesta je vrátit se zpět k Hospodinu. Kéž bychom i my při jakýchkoliv potížích dokázali místo hledání cizích viníků zpytovat nejprve vlastní svědomí!
Apoštol Pavel nabádá Korinťany, aby byli střídmí: „Všechno je mi dovoleno, ale ne všechno mi prospívá.“ Svět je plný různých pokušení. Tím největším pokušením je zřejmě pocit, že sami víme nejlíp, co je pro nás dobré. Tato bohorovnost však nikdy nepřináší nic dobrého.
Blíží se postní doba. Půst je však prospěšný jen tehdy, když nás navrací zpět k Bohu, když nám pomůže „být s ním jeden duch“.
Odpusť mi, Pane, že se ti často vzdaluji, a pomoz mi, prosím, vrátit se k tobě.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz