Denní zamyšlení — 28. 2. 2021

Neboj se, já jsem s tebou. (Iz 43,5 (B21))

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. (2K 4,8–9)

Někdy se na nás věci navalí tak, že se skoro ani nemůžeme nadechnout. Těžkosti ve vztazích, úkol, s kterým si nevíme rady, kritika, která bolí a sráží. A k tomu ještě strach, který to všechno zveličuje. A přece nemusíme padnout úplně, nemusíme být v koncích. To proto, že nejsme sami. Slyšíme od Boha: Neboj se, já jsem s tebou! Tohle ujištění je lék na strach a malomyslnost, to je osvobození. To pak třeba i do dne, ve kterém mě čeká těžká chvíle, můžu jít s odvahou a s důvěrou, že nebudu poražen. Ne proto, že už jsem silný, ale proto, že Bůh je se mnou, jako byl i v největší tísni s Kristem. On na mě ve svém slitování pamatuje, proto se nemusím bát.

Hospodine, děkuji, že u tebe můžu najít odpočinutí od strachu. Prosím o odvahu pro zápasy dnešního dne.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz