Denní zamyšlení — 2. 6. 2023

Na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok Hospodina zástupů. (Ag 2,9)

A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. (Ko 3,15)

Na tomto místě, tady a teď je ten správný čas, ne potom, až někdy. Uběhl již nějaký čas, navrátilci z exilu se postupně opět usadili v zemi. Obnova chrámu ale nějak pokulhává. Jako by ani nevěděli, jestli se do toho pustit. Celý ten spisek proroka Agea je vlastně o prioritách. Jakému budování dají přednost: budování chrámu, či výstavbě svých soukromých sídel? Čemu nebo komu zasvětíme svůj život? Jakým směrem se vydáme? Do čeho vložíme svou energii? A když se zadaří a chrám bude opět stát, zazní do toho výrok Hospodinův: Na tomto místě budu udílet svůj pokoj. Když se vydáme (nebo se o to budeme alespoň snažit) cestou lásky, milosrdenství, odpuštění, cestou následování Krista, budeme žít a svůj život dokonáme pokojně.

Kriste, prosíme, ať na nás spočine tvůj pokoj.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz