Denní zamyšlení — 22. 10. 2018

Také na stezce tvých soudů, Hospodine, skládáme naději v tebe. (Iz 26,8)

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. (1P 5,6)

Procházet stezkou Božích soudů není příjemné. Může to provázet bolest, rozčarování a krach. Každopádně je to čas usvědčení. Jdu si svým životem, a najednou zahlédnu například svou povýšenost. Ani jsem to neplánoval, a vkročil jsem na stezku Božích soudů. Na této stezce jsou billboardy s nepříjemnou pravdou o mně. Odhalují nepříjemné pohledy na mé jednání a srdce. Nechce se mi, ale uznávám, že Boží soudy jsou pravdivé. Chtěl bych vysvětlit, že jsem měl dobrý úmysl nebo že jsem byl v právu, ale na stezce Božích soudů je vše zjevné, výmluvy neobstojí. Chtěl bych z této stezky utéci. Ale vím, že pokud mám žít opravdově s Bohem, musím zůstat. A nejen poznávat Boží soudy o sobě, ale zamilovat si je a složit naději v Boha samotného.

Bože, uč mě dnes mít otevřené oči na stezce tvých soudů.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz