Denní zamyšlení — 15. 1. 2021

Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. (Gn 3,6)

Řekl jim také podobenství: „Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy?“ (L 6,39)

Příběh o pádu prvních lidí, to je Boží slovo o tom, co je člověk a co je hřích. Úplný je člověk až v množném čísle, až v lidském společenství, a na prvním místě ve společenství rodiny: jako žena a muž a jejich děti. Hřích se děje mezi člověkem a Bohem. Poznáváme svou neposlušnost vůči Bohu a Božímu řádu, zjevenému v Ježíši Kristu a ve svatých Písmech. Rozpoznat Boží řád můžeme také v řádu stvořeného světa. A zároveň je to i příběh o tom, že sami nedokážeme ovládnout démonické síly působící na nás i v nás. Dovedeme sice často rozpoznat, co je pro nás opravdu dobré, ale vždycky tomu zachovat věrnost už nedokážeme.

Hospodine, ty jsi nás nepřestal milovat, i když my jsme tě opustili. Prosíme tě, odpusť nám a veď nás v Ježíši Kristu.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz