Denní zamyšlení — 19. 12. 2018

Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří. (Ž 19,8)

Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. (1J 3,24)

Denně slyšíme spoustu informací, tvrzení, slibů. Co z toho je pravda? Někteří nazývají dnešní dobu „éra postpravdy“. Jako by pravda a pravdivost ztratily smysl. Zvykli jsme si na lež, na polopravdy, na lhaní v přímém přenosu – a to je zlé. Lež už není hříchem, jen informací, s kterou se musíme naučit pracovat. Bible jasně rozlišuje mezi pravdou a lží. David vydává svědectví o pravdivosti Boží. Další žalmista potvrzuje: „To hlavní v tvém slovu je pravda“ (Ž 119,160). Bohu můžeme věřit. Jak si představuje pravdu, prokázal na Kristu. Jeho slova, činy, celý jeho život byl svědectvím pravdě. Rozlišujme mezi pravdou a lží, i když to dnes není populární. Nedovolme, aby lež určovala náš život.

Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie. (M. J. Hus)

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz