Denní zamyšlení — 21. 11. 2019

Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného? (Jr 32,27)

Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. (Ř 16,25.27)

Může Bůh stvořit kámen, který by nemohl uzvednout? Stará logická hříčka, která odhaluje ne iracionalitu víry, ale mylnost některých našich představ, v tomto případě o Boží všemohoucnosti. Hospodinu není nic nemožného - tím se ale neříká, že Pán Bůh dělá nesmysly. Když starozákonní text absolutizuje osvícenecká naivita, vznikají pohádky. Co znamená Boží všemohoucnost skutečně, nám docela srozumitelně vykreslí novozákonní označení Všemohoucího: Pantokrator, Vševládný! Ano, Hospodin má ve svých rukou všechnu moc. Ne aby deformoval logiku, své vlastní dílo, ale aby probouzel či upevňoval víru i tam, kde to nikdo nečeká.
Pane, prosíme, posiluj naši důvěru v tebe v každé situaci.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz