Denní zamyšlení — 18. 8. 2017

S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. (Iz 12,3)

Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo." (J 7,37-38)

Léto roku 2015 bylo extrémně horké a suché. Kdosi dokonce zjistil, že denní teploty u nás šplhaly do takových hodnot, jaké tou dobou běžně bývají v Izraeli. Spolu s množstvím sluníčka se dostavil jev v našich končinách do té doby nebývalý - nedostatek vody. Kdysi zelená krajina se proměnila v šedý suchopár. Způsobil to pokles spodních vod. Prameny vyschly, rostliny už neměly kde brát životodárnou vláhu. I člověk potřebuje ke svému životu vodu. Tu, kterou ke svému životu potřebují všechny živé organismy, ale také tu, která přináší věčný život. Ježíš Kristus se nám stal od Boha darovaným věčným pramenem spásy. Je zřídlem, které nevysychá ani v tom největším žáru. A je v něm dostatek živé vody pro všechny.

Pane dej, abychom k tobě stále přicházeli čerpat vodu života.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz