Denní zamyšlení — 12. 8. 2020

Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit. (Ž 68,4)

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! (Fp 4,4)

Když jsem v mé rodné církvi přijímal kněžské svěcení, nechal jsem si vyrobit primiční obrázky. Ty se rozdávají při první bohoslužbě, kterou novokněz slouží. Je na nich vytištěn citát z Bible, jímž chce novokněz vyjádřit jakýsi program svého duchovenského života. A tak, když jsem se radostně veselil a s jásotem oslavoval Boha, rozdával jsem primiční lístky s mottem: „Raduj se stále v Pánu, opakuji: raduj se, Bůh je blízko a nesmírně tě miluje.“ Možná hodně mluvíme o Boží spravedlnosti, vševědoucnosti, všemohoucnosti, ale málo o úžasné Boží lásce, projevené nám ve stvoření, ve spáse skrze Pána Ježíše, v daru našeho života. To vše je důvodem k velké radosti a vděčnosti.
Bože, dej, ať si dokážu v srdci uchovat radost z vědomí, že mě miluješ, že jsi se mnou, že mne podpíráš i tehdy, když tě zrovna nevidím a myslím, že jsi mi vzdálen.

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz