Denní zamyšlení — 30. 9. 2020

Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený. (Ž 116,10)

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. (Jk 1,12)

Uvěřil jsem, a proto mluvím; to je vyznání každého, kdo se setkal se záchranou v Ježíši Kristu. Přechod ze smrti do života, z beznaděje k naději, z hříchu k odpuštění a z ponížení k povýšení je velká změna, která nemůže nechat člověka chladným. Opravdová víra v Boha přináší opravdovou změnu a opravdovou proměnu. Člověk má co říct, protože Bůh vstoupil do jeho života. Bůh má moc ujmout se poníženého, dát mu novou šanci a novou perspektivu. Ke změně ale patří také odvaha následovat Ježíše. Jít proti proudu a trendu okolního světa. Osvědčit svou víru není samozřejmé a teprve praxe života ukáže, co má člověk v srdci. Kdo však obstojí, má o čem vyprávět, protože dobrý Bůh má pro člověka dobrý, i když ne laciný plán.
Pane, dej, ať tě věrně následuji!

Ranní chvilky pro dnešní den na základě Hesel Jednoty bratrské. Zdroj: www.dennicteni.cz