K čemu se hlásíme

Apoštolské vyznání
Nicejsko-cařihradské vyznání
Chalkedonské vyznání
Athanasiovo vyznání
Druhá Helvetská konfese
Heidelberský katechismus
Malý Westminsterský katechismus
Vyznání Jednoty bratří českých podle vydání Komenského z roku 1662
Lausannský závazek
Závazek z Kapského města

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.