Ing. Pavel Král

Aktuální zařazení v Církvi bratrské

vikář ve sboru Neratovice