Beroun

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Berouně

IČ: 09842489

Seniorát: Praha

E-mailová adresa: beroun@cb.cz Mail16

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/beroun

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Mgr. David Kašper

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Na Tržišti 657/23, 266 01 Beroun


místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Tylova 273/8, Beroun
Modlitebna CASD


kancelář (korespondenční adresa):
Košťálkova 1544, Beroun
Pro korespondenci se sborem využívat tuto adresu.


kancelář (korespondenční adresa):
Pod Kaplankou 483, Beroun


Ostatní kontakty

telefon mobil 605 222 693 Telefon
online facebook, twitter apod. https://www.facebook.com/BerounCB/

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

* Nedělní škola pro děti

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.