Beroun

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Berouně

IČ: 09842489

Seniorát: Praha

E-mailová adresa: beroun@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/beroun

Kazatelé

administrátor: Mgr. Petr Grulich

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Na Tržišti 657/23, 266 01 Beroun


místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Tylova 273/8, Beroun
Modlitebna CASD


Ostatní kontakty

online facebook, twitter apod. https://beroun.cb.cz

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

* Nedělní škola pro děti

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.