Beroun

Seniorát:

E-mailová adresa: beroun@cb.cz Mail16

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/beroun

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Tylova 273/8, Beroun
Modlitebna CASD


kancelář (korespondenční adresa):
Pod Kaplankou 483, Beroun


byt:
Košťálkova 1544, Beroun


Ostatní kontakty

telefon mobil 605 222 693 Telefon
online facebook, twitter apod. https://www.facebook.com/BerounCB/

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

* Tři oddělení besídky podle věku dětí. * Večeře Páně zpravidla 1. neděle v měsíci

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.