Břežany I

Mateřský sbor: Kolín

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Břežany č. 54, 280 02
Ptáčkovi


Nedělní bohoslužba

Nedělní bohoslužba se na stanici nekoná.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.