Bystré

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Bystrém

IČ: 60884029

Seniorát: Východní Čechy - sever

Stanice: Dobruška, Rychnov nad Kněžnou

E-mailová adresa: bystre@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/bystre

URL živého přenosu bohoslužeb: (0 posluchačů)    

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Tomáš Cvejn

kazatel: Štěpán Vašíček, DiS.

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Bystré 82, Dobruška, 518 01


Ostatní kontakty

telefon byt +420 604225879

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Večeře Páně: první neděle v měsíci.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.