Čelákovice

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Čelákovicích

IČ: 73634735

Seniorát: Jizerský

E-mailová adresa: celakovice@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/celakovice

URL živého přenosu bohoslužeb:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Petr Luhan

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Masarykova 2083, Čelákovice, 250 88


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 731 172 641
Petr Luhan
telefon kancelář +420 602 163 737
Kořínek Marek

Nedělní bohoslužba

Čas: 9:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.