Černošice

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Černošicích

IČ: 73634816

Seniorát: Praha

E-mailová adresa: cernosice@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/cernosice

URL živého přenosu bohoslužeb:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Mgr. Petr Grulich

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Hradecká 2192, Černošice, 252 28
ID datové schránky: fyysty3


Ostatní kontakty

online facebook, twitter apod. https://www.youtube.com/c/SborCírkvebratrskéČernošice/streams
online WWW stránky www.modlitebna.info

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.