Český Krumlov

Mateřský sbor: Písek - Elim

Poštovní adresy

Ostatní kontakty

online WWW stránky https://elimkrumlov.cz

Nedělní bohoslužba

Čas: 15:00

Každá druhá neděle v měsíci.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.