Cheb

Oficiální název: Cheb - Naděje

Mateřský sbor: Karlovy Vary

E-mailová adresa: cheb@cb.cz

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Na Hradčanech 1, Cheb, 350 02


Ostatní kontakty

online facebook, twitter apod. https://www.facebook.com/cbcheb/
online WWW stránky https://cb.cz/karlovy.vary/

Nedělní bohoslužba

Čas: 17.00

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.