Chrudim

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Chrudimi

IČ: 26520010

Seniorát: Východní Čechy - jih

E-mailová adresa: chrudim@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/chrudim

URL živého přenosu bohoslužeb:

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Martin Grohman, M.A.

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Filištínská 27, Chrudim, 537 01


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 778014340

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Modlitební chvíle vždy první neděli v měsíci.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.