Děčín

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Děčíně

IČ: 26520095

Seniorát: Severní Čechy

Stanice: Děčín - Teplická

E-mailová adresa: decin@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/decin

Kazatelé

kazatel - správce sboru: Bc. Petr Šedý

vikář: Marek Valda

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Puchmayerova 300/4, Děčín IV - Podmokly, Děčín, 405 02


kancelář (korespondenční adresa):
Puchmayerova 300/4, 40502, Děčín


Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.