Děčín

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Děčíně

IČ: 26520095

Seniorát: Severní Čechy

Stanice: Děčín - Teplická

E-mailová adresa: decin@cb.cz Mail16

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/decin

Kazatelé

vikář: Marek Valda

administrátor: Libor Trousil

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Puchmayerova 300/4, Děčín IV - Podmokly, Děčín, 405 02


Ostatní kontakty

telefon byt +420 478 048 533

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.