Děčín - Teplická

Mateřský sbor: Děčín

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Teplická 153/85, 405 02 Děčín IV - Podmokly


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 601 310 218 (vikář Marek Valda, vedoucí stanice)
online mail (pokud nemá cb.cz) marek.valda@cb.cz

Nedělní bohoslužba

Čas: 15:00

Teplická 153/85, 405 02 Děčín IV - Podmokly

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.