Horní Smržov

Mateřský sbor: Letovice

Poštovní adresy

stanice sboru (místo konání bohoslužeb):
Horní Smržov 79, Letovice, 679 61
u s. Toulové


Nedělní bohoslužba

biblické hodiny vždy 3. středa v měsíci od 18:00h

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.