Jordán

[SAMOSTATNÁ STANICE]

Mateřský sbor: Hradec Králové

Poštovní adresy

místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Staročernská 1799, 530 03, Pardubice
v modlitebně CASD


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 603 103 734
Tomáš Jeníček, předseda místního staršovstva

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.