Karlovy Vary

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Karlových Varech

IČ: 26520150

Seniorát: Západní Čechy

Stanice: Cheb

E-mailová adresa: karlovy.vary@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/karlovy.vary

Kazatelé

administrátor: Miroslav Pavlíček

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Bulharská 2061/29 A, Karlovy Vary, 360 01


Ostatní kontakty

telefon mobil +420 774 514 732
online mail (pokud nemá cb.cz) starsovstvocbkv@gmail.com
Staršovstvo sboru

Nedělní bohoslužba

Čas: 09:30

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.