Kladno

Oficiální název: Sbor Církve bratrské v Kladně

IČ: 70883751

Seniorát: Západní Čechy

E-mailová adresa: kladno@cb.cz

Sborové WWW stránky: http://cb.cz/kladno

URL živého přenosu bohoslužeb:    

Kazatelé

kazatel - správce sboru: František Flek

Poštovní adresy

sídlo sboru:
Václava Pázdrala 3469, Kladno, 27201


místo konání bohoslužeb (je-li odlišné):
Václava Pázdrala 3469, Kladno, 272 01


Nedělní bohoslužba

Čas: 10:00

K pravidelným nedělním bohoslužbám využíváme nově otevřených prostor Komunitního centra na adrese Václava Pázdrala 3469, Kladno. Jste srdečně zváni do našeho nového zázemí. Během bohoslužby je ve školním roce zajištěn program pro děti a po bohoslužbě jste zváni na společnou kávu a drobné občerstvení.

Podrobnosti o konání bohoslužeb v týdnu, jakož i program pro generační skupiny (děti, dorost, mládež apod.) naleznete na webových stránkách sboru. Pokud v některých případech nejsou zřízeny, informace získáte telefonicky.

Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.